Naša dobra hrana

Projekt Naša dobra hrana nastoji poboljšati znanje i vidljivost prehrambenog suvereniteta i agroekologije u Hrvatskoj kao međusobno povezanih i preklapajućih koncepata.

Naša dobra hrana

projekt je koji nastoji poboljšati znanje i vidljivost prehrambenog suvereniteta i agroekologije u Hrvatskoj kao međusobno povezanih i preklapajućih koncepata te upravo zato veliku pažnju polaže na promociju i edukaciju o dobroj hrani, ali i na podršku stvarnim primjerima kroz umrežavanje i razmjenu znanja. Cilj projekta je, također, i podržati aktiviste iz cijele regije otvaranjem prostora za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustva i znanja te pronalaženje novih partnera u aktivizmu ili proizvodnji. 

Posebni dio projekta posvećen je radu na zaštiti sjemena i razmjeni know-howa, budući da od ove godine ZMAG djeluje kao Društvena banka sjemena u Hrvatskoj. U sklopu projekta izdana je edukativna brošura Društvena banka sjemena i organiziran međunarodni okrugli stol o zaštiti lokalnog sjemena i novoj EU Uredbi za ekološku proizvodnju (2018/848) koja će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. Jedan od ciljeva ZMAG-a je podržati ovaj proces prilagodbe spomenutim okruglim stolom koji bi trebao okupiti sve zainteresirane dionike oko njega: donositelje odluka i javne institucije, znanstveni sektor i stručnjake, mrežu proizvođača organske hrane, ekološku organizaciju, stručnjake za zakone i propise.

Projekt financira Rosa Luxemburg Stiftung.