PDSE projekt: Održani sastanci Vijeća za društvenu i solidarnu ekonomiju s ciljem zajedničkog razvoj

Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju okupio je angažirane građane i predstavnike partnerskih gradova Ludbrega i Pregrade, a glavna tema razgovora bila je planiranje daljnjeg rada Vijeća i aktivno sudjelovanje članova u razvoju modela dobre prakse u lokalnoj zajednici.

U sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE), 6 i 7. veljače održani su sastanci Vijeća za društvenu i solidarnu ekonomiju gradova Ludbreg i Pregrada, koje čine angažirani građani te predstavnici gradova, raznih udruga, organizacija i LAG-ova.

Na sastancima se, uz dosad provedene aktivnosti, razgovaralo i o održavanju DSE trening programa i obilježavanju Dana dobre ekonomije te o planiranju daljnjeg rada Vijeća i aktivnom sudjelovanju članova u zajedničkom razvijanju modela dobre prakse u lokalnoj zajednici.

Također, dogovoreno je da će se organizirati poseban sastanak članova DSE vijeća na temu prezentacije rezultata studije Kvaliteta života u lokalnoj zajednici čija je izrada u tijeku, a na osnovu koje će se razvijati model dobre prakse u lokalnoj zajednici.

U sklopu plana rada Vijeća predviđene su sljedeće aktivnosti:

  • redoviti sastanci DSE Vijeća 2020. godine

  • sudjelovanje na DSE trening programu u sklopu projekta

  • sudjelovanje u organizaciji Dana dobre ekonomije u sklopu projekta

  • sudjelovanje na konferenciji o Dobroj ekonomiji u Zagrebu

  • sudjelovanje u kreiranju modela dobre prakse za lokalnu zajednicu

  • prezentacija rezultata Studije o kvaliteti života članovima lokalne zajednice (ili organizacijama kojima članovi Vijeća pripadaju)

  • prezentacija PDSE projekta u sklopu drugih projekata koje članovi Vijeća provode u gradovima Ludbregu i Pregradi

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je švicarsko-hrvatskog programa suradnje, kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dva hrvatska grada – Ludbrega i Pregrade, promovira doprinos ispunjenju Ciljeva održivog razvoja te, kroz podršku i transfer znanja švicarskog partnera, aktivno promovira i zagovara društvena i solidarna ekonomija u Hrvatskoj.

Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

* Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Archive
ZMAG
Zelena mreža aktivističkih grupa
Edukacija i savjetovanje
Financijski podržavaju

Vukomerić 23/3
10418 Dubranec

OIB: 27906908289
IBAN: HR5324020061100095765

(radnim danom od 9 - 13h)

Mateja Medić

01/6267-223, 095/573-4658

ured@zmag.hr

 

info@zmag.hr

ZMAG je Centar znanja za društveni razvoj u području održivog življenja i razvoja  permakulture u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Pratite nas
facebook-circular-logo-01.png