ZMAG u Bolonjskim parkovim i vrtovima kojima upravljaju građani

Nekoliko članova i članica ZMAG-a je posjetilo Bolonju gdje smo vidjeli primjere participativnog upravljanja javnim dobrima tzv. commons. Bolonja je poznata po otporu građana uzurpaciji javnih prostora od strane privatnog kapitala, a ovaj pozitivan primjer - tj. nekoliko primjera baca svjetlo na suradnju Gradske uprave i građana. Građani - organizirani u inicijative, udruge ili samo pojedince iskazuju želju da uređuju neki dio parka, ili javnu zelenu površinu, koju inače održavaju tvrtke. Nakon dogovora sa gradskom upravom, potpisuju ugovor na tri godine i dobivaju određenu svotu novca, otprilike dvostruko manje od koncesionara. Za ta sredstva volonterski uređuju, čiste, kose, sade, no udruge povlače i dodatna sredsta te naslanjaju svoje matične aktivnosti na rad u parku ili vrtu. Tako djeluje udruga za djecu dijabetičare, koja organizira edukativne radionice, a nudi i smještaj roditeljima koji dolaze u Bolonjske bolnice iz drugih gradova. Druga udruga pronašla je sredstva za obnovu višenamjenske dvorane i fotonaponsku elektranu koja opskrbljuje sve potrebe za električnom energijom u parku veličine 10 hektara. Treća udruga ima svoj povrtnjak i mali restoran gdje kuhaju vlastito povrće. Također imaju prostore za co-working, sa čime dopunjavaju proračun udruge. Cijela priča se nije razvila preko noći i ima svojih slabijih strana, ali ono najvažnije može se sažeti u osjećaj brige za vlastiti okoliš u svrhu kvalitetnijeg života u zajednici.​

Studijsko putovanje u Bolonju bilo je u sklopu projekta "Participativno upravljanje prirodnim resursima" http://sudjeluj.net gdje je ZMAG partner na projektu.

Ovaj projekt financira Europska unija. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost partnera projekta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost ZMAG-a, partnera projekta.

Archive
ZMAG
Zelena mreža aktivističkih grupa
Edukacija i savjetovanje
Financijski podržavaju

Vukomerić 23/3
10418 Dubranec

OIB: 27906908289
IBAN: HR5324020061100095765

(radnim danom od 9 - 13h)

Mateja Medić

01/6267-223, 095/573-4658

ured@zmag.hr

 

info@zmag.hr

ZMAG je Centar znanja za društveni razvoj u području održivog življenja i razvoja  permakulture u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Pratite nas
facebook-circular-logo-01.png