Centar znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u području održivog življenja i razvoja permakulture

Od 01.01.2013. udruga ZMAG je ostvarila sporazum o suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Ova suradnja se uspješno nastavlja i ove godine. Naše djelovanje podrazumijeva širok raspon teoretskih i praktičnih radionica za zainteresiranu publiku te širenje znanja iz održivog življenja i permakulture.

Provodimo kontinuiranu suradnju s brojnim školama
širom Hrvatske, gdje kroz izvaninstitucionalno  obrazovanje učimo djecu praktičnoj primjeni održivog življenja u razredima i izvan učionica. Od početka 2016. do kraja 2017.  u suradnji sa Gradom Velika Gorica provodimo projekt Škole kao prostor dizajniranja održivog razvoja.

 

Ove godine organizirati ćemo tri 72-satna tečaja otvorenih za građanstvo.

Naše djelovanje uključuje i organizaciju javnih događaja poput Dana permakulture, Konferencije za dobru ekonomiju te javna predavanja diljem Hrvatske.

 

Udruga djeluje i na području kreiranja javnih politika, primjerice prošle godine smo sudjelovali u izradi kurikularne reforme za Republiku Hrvatsku kao voditelji međupredmetne nastavne cjeline Održivi razvoj.

Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Projekt Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju 

Projekt se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom, Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva te hrvatskim partnerima - gradovima Ludbregom i Pregradom.

 

Projekt je financiran kroz  Švicarsko – hrvatski program suradnje, koji provodi Ured za udruge Vlade RH kroz Poziv „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“.        

 

Svrha projekta je odgovor na izazove s kojima se susreću lokalne vlasti u pružanju kvalitete života i blagostanja za svoje građane, uključujući jaču koheziju i uključivanje građana, sigurniju zajednicu, poboljšano zdravlje i dobrobit, rješavanje problema isključenosti i promicanje raznolikosti, jačanje lokalnog gospodarstva (radna mjesta), djelotvorne javne usluge i osiguravanje održivosti okoliša (resursi, stanovanje, prijevoz). 

Veliki potencijal za generiranje niza pozitivnih promjena i stvaranje potrebnih sinergija za održivi društveni i gospodarski razvoj leži u međusektorskoj suradnji između organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, javnih institucija i privatnog sektora te korištenja koncepta i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije.

Partneri:

Komora za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva 

Grad Ludbreg

Grad Pregrada 

Vrijeme provedbe:

Travanj 2019. – studeni 2020.

Vrijednost projekta:

1.500.000,00 kn

Kontakt osoba:

Vera Gjokaj, voditeljica projekta 

Email:  vera.gjokaj79@gmail.com

Mob:   095 7511 435

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 *Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt EdUTOPIJA 21 – stvaramo održivu budućnost

Projekt se provodi u suradnji s Gradom Velikom Goricom i sedam škola na području Velike Gorice: OŠ Eugena Kumičića, OŠ Novo Čiče, OŠ Eugena Kvaternika, OŠ Eugena Kvaternika – PŠ Lukavec, OŠ Eugena Kvaternika - PŠ Dubranec, OŠ Vukovina – PŠ Rakitovec i OŠ Vukovina. Projekt je financiran kroz  Švicarsko – hrvatski program suradnje, koji provodi Ured za udruge Vlade RH kroz Poziv „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“.
 

EdUTOPIJA 21 stavlja djecu i školu u srce zajednice, te školu vidi kao inicijatora suradnje civilnog društva, javne uprave i samouprave, osnovnih škola te drugih dionika s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice.  Na inovativan i praktičan način kroz projekt se razvijaju znanja i kompetencije učenika i učenica u području održivog razvoja a učitelji i nastavnici, djelatnici lokalne uprave i drugi akteri u zajednici dobivaju vještine i znanja o radu na održivom razvoju zajednice.

U projekt će se uključiti 11 osnovnih škola, 640 učenika i učenica, 30 učiteljice i učitelja i više od 20 ostalih dionika iz lokalne zajednice. 

 

Tokom dvogodišnjeg projekta realizirat će se 7 obrazovnih modula za učitelje, nastavnike, lokalnu upravu, roditelje, i druge građene, te 30 radionica 28 predavanja iz  međupredmetne teme održivog razvoja, 13 volonterskih akcija i 7 radionica rješavanja problema u lokalnoj zajednici, snimit će se film i predstava, te organizirati okrugli stol i izložba.

Vrijeme provedbe:

Travanj 2019. – travanj 2021.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.309.278,00 kn, 

90% financira kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje, 

10% iznosa, odnosno: 130.927,80 kn financira Grad Velika Gorica.

Partneri:

OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica

OŠ Novo Čiče, 

OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica

OŠ Eugena Kvaternika – PŠ Lukavec 

OŠ Eugena Kvaternika - PŠ Dubranec 

OŠ Vukovina 

OŠ Vukovina – PŠ Rakitovec

Kontakt osoba:

Vanja Nikolić, voditeljica projekta 

Email:  vanjanikolic21@gmail.com

Mob:   095 539 2615

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.


*Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Društvena banka sjemena

Riječ je o novom ZMAG-ovom projektu čiji je glavni cilj doprinijeti očuvanju lokalnih i tradicijskih sorti sjemena, ali i obnovi onih "izgubljenih" za buduće generacije. Osmišljena je na način da bude u vlasništvu svojih članova, otvorena za javnost, proizvođače hrane, male poljoprivrednike, vrtlare i potrošače, kao neformalna i lokalno upravljana institucija. 

 

Glavne aktivnosti Društvene banke sjemena usmjerene su na jačanje i poboljšanje lokalnog sjemenarskog sustava s naglaskom na tradicijske sorte. Također, projekt veliku pažnju pridaje educiranju, podizanju svijesti i dijeljenju znanja o važnosti očuvanja lokalnih sorti, kao i promicanju suvereniteta sjemena i hrane. 

Projekt se ostvarjue u suradnji s OPG-ovima, vrtlarima, udrugama civilnog društva: Plantaža, Permakultura Dalmacija, Ospera, Ama centar, Biblioteka sjemena čelinac, Eko muzej Vodnjan, Nešto više, Gaia Kosovo, udruga Duga, udrga Gredica, GSR zapad Rijeka, Zeleno zlato, Eko regija Kostrena.

 

Vrijeme provedbe:

 

Lipanj 2018 - lipanj 2020 

 

Ukupna vrijednost projekta:

623.000,00 kn

Kontakt osoba:

Sendy Osmičević, voditeljica projekta 

Email:  sendyoganga@gmail.com

Mob:   091 5129 207

Naša dobra hrana

Projekt Naša dobra hrana nastavak je prošlogodišnjeg istoimenog projekta, ojačan novim inovacijama i aktivnostima. Projekt nastoji poboljšati znanje i vidljivost prehrambenog suvereniteta i agroekologije u Hrvatskoj kao međusobno povezanih i preklapajućih koncepata te upravo zato veliku pažnju polaže na promociju i edukaciju o dobroj hrani, ali i na podršku stvarnim primjerima kroz umrežavanje i razmjenu znanja.

Cilj projekta je, također, i podržati aktiviste iz cijele regije otvaranjem prostora za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustva i znanja te pronalaženje novih partnera u aktivizmu ili proizvodnji. S tim u vezi, bit će organiziran jednodnevni sastanak CSA grupa jer su oni posljednjih godina postali najaktivniji akteri za stvaranje stabilnog i dugoročnog, poštenog i održivog sustava koji će osigurati napredak lokalnih proizvođača eko hrane.

U okviru Konferencije o dobroj ekonomija biti će održan Panel o prehrambenom suverenitetu koji će predstaviti vezu između prehrambenih i gospodarskih sektora kroz povezivanje hrane i solidarne ekonomije kao izvoru održivog i pravednog sustava.

Konferencija Naša dobra hrana je postala novo središnje mjesto za okupljanje i razmjenu najboljih praksi u održivom i pravednom prehrambenom sektoru. Kroz raznolika predavanja i praktične radionice cilj joj je pružiti prostor za komunikaciju i suradnju, obrazovanje o prehrambenom suverenitetu i zagovaranje agroekologije. 

Posebni dio projekta posvećen je radu na zaštiti sjemena i razmjeni know-howa, budući da od ove godine ZMAG djeluje kao Društvena banka sjemena u Hrvatskoj. Stoga će u sklopu projekta biti izdana edukativna brošura Društvena banka sjemena te će biti organiziran međunarodni okrugli stol o zaštiti lokalnog sjemena i novoj EU Uredbi za ekološku proizvodnju (2018/848) koja će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. Jedan od ciljeva ZMAG-a je podržati ovaj proces prilagodbe spomenutim okruglim stolom koji bi trebao okupiti sve zainteresirane dionike oko njega: donositelje odluka i javne institucije, znanstveni sektor i stručnjake, mrežu proizvođača organske hrane, ekološku organizaciju, stručnjake za zakone i propise.

Projekt financira Rosa Luxemburg Stiftung.

Growing Growers

ZMAG kao partner provodi projekt Growing Growers financiranog sredstvima Europske komisije kroz program Erasmus+ - KA2 Strateška partnerstva za mlade. Nositelji projekta i naši partneri su organizacija AMA – Centar za ljude i prirodu iz Srbije.

Glavni cilj projekta  mapirati i istražiti potrebe mladih poljoprivrednika u Srbiji i Hrvatskoj te pružiti podršku njihovom povezivanju i vidljivosti. Kroz projekt ćemo komunicirati s mladim poljoprivrednicima i slušati njihove potrebe i sagledavati njihove stavove te kreirati online platformu da se mogu bolje prezentirati te upoznati sa svojim radom i proizvodima zainteresiranu javnost.

Sadašnji projekti

ZMAG
Zelena mreža aktivističkih grupa
Edukacija i savjetovanje
Financijski podržavaju

Vukomerić 23/3
10418 Dubranec

OIB: 27906908289
IBAN: HR5324020061100095765

(radnim danom od 9 - 13h)

Mateja Medić

01/6267-223, 095/573-4658

ured@zmag.hr

 

info@zmag.hr

ZMAG je Centar znanja za društveni razvoj u području održivog življenja i razvoja  permakulture u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Pratite nas
facebook-circular-logo-01.png