Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Change

Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Change

je projekt u čiju se pripremu i provedbu uključio Grad Zagreb na poziv Grada Milana, koji je ujedno i vodeći partner konzorcija od 27 partnera, a prijavljen je u okviru programa Development Education Awerness Raising (DEAR).

Opći cilj projekta Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Change je povećanje znanja, svijesti i angažmana o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama podizanjem kompetencija mladih kao katalizatora promjena u svojim zajednicama promovirajući promjenu ka ekološkoj i inkluzivnoj promjeni obrazaca ponašanja prilikom konzumacije hrane. 

Opći cilj projekta postiže se kroz tri grupe aktivnosti: 

  • podizanje svijesti mladih u 19 zemalja Europske Unije o važnosti klimatskih promjena i povezanosti konzumacije hrane kroz odgovorno ponašanje i konzumaciju hrane implementirajući drugačiji obrazac hranjenja 
  • aktivacija ciljne skupine mladih za izgradnju kapaciteta i znanja te uključivanje i aktivno promicanje praksi za održive obrasce prehrane 
  • komunikacija i doseg – ciljana skupina mladih u 19 gradova će uključiti i širu javnost kako bi se promovirala važnost održive prehrane, konzumacije i politika hrane u borbi protiv klimatskih promjena 

Provedbom projekta postići će se pozitivni učinci na opći razvoj grada i njegovu održivost te postizanje koherentnosti s ciljnom skupinom mladih kao katalizatora promjena što će pozitivno utjecati na kvalitetu života njegovih stanovnika i posjetitelja, a posebno mladih, kako u ekološkom, tako i u ekonomskom smislu. 

ZMAG je na javnom pozivu za iskaz interesa dobio od Grada Zagreba kao projektnog partnera ulogu voditelja dvije dionice: Zimsko-ljetna škola za mlade aktiviste i Uključivanje mladih online i offline. ZMAG će u dogovoru s Gradom Zagrebom organizirati integrativni trening za mlade o održivim i solidarnim politikama hrane koji će objedini ove dvije dionice. ZMAG će organizati tri ciklusa treninga u sklopu ovog projekta.

Nositelj projekta

Grad Milano

Partneri

Grad Zagreb s 27 projektnih partnera u konzorciju

Vrijeme provedbe

22. veljače 2020. godine – 30. studeni 2023. godine.

Vrijednost projekta

Vrijednost ZMAG-ove dionice je 189.600,00kn

Kontakt osoba

Mateja Medić
E-mail: ured@zmag.hr
Mob: 095 5734 658

Novosti vezane uz ovaj projekt

17 Lip 2021

Iza nas je drugi po redu vikend Food Wave treninga koji je ponovno okupio mlade ljude zainteresirane za povezanost hrane i klimatskih promjena, a ovaj put smo učili smo više o o kratkim i solidarnim lancima opskrbe, kompostiranju u stanu i pripremi zdrave hrane.

Pročitaj više >
02 Lip 2021

Na prvom vikendu Food Wave treninga za mlade učili smo kakav utjecaj klimatske promjene imaju na sektor hrane i obrnuto, koji su najvažniji izazovi u području hrane, kako uzgajati hranu u gradu i na koji način svatko od nas može pridonijeti pozitivnoj promjeni.

Pročitaj više >
27 Svi 2021

Program Centra znanja, Reciklirano imanje i Food Wave trening za mlade predstavljeni studentima Fakulteta političkih znanosti koji pohađaju kolegij Održivi razvoj i društvene inovacije.

Pročitaj više >
Više novosti

Događanja vezana uz ovaj projekt

26 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

19 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

12 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

29 Svi
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >
Sva aktualna događanja