Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action

Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action

je projekt u čiju se pripremu i provedbu uključio Grad Zagreb na poziv Grada Milana, koji je ujedno i vodeći partner konzorcija od 27 partnera, a prijavljen je u okviru programa Development Education Awerness Raising (DEAR).

Opći cilj projekta Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action je povećanje znanja, svijesti i angažmana o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama podizanjem kompetencija mladih kao katalizatora promjena u svojim zajednicama promovirajući promjenu ka ekološkoj i inkluzivnoj promjeni obrazaca ponašanja prilikom konzumacije hrane. 

Opći cilj projekta postiže se kroz tri grupe aktivnosti: 

  • podizanje svijesti mladih u 19 zemalja Europske Unije o važnosti klimatskih promjena i povezanosti konzumacije hrane kroz odgovorno ponašanje i konzumaciju hrane implementirajući drugačiji obrazac hranjenja 
  • aktivacija ciljne skupine mladih za izgradnju kapaciteta i znanja te uključivanje i aktivno promicanje praksi za održive obrasce prehrane 
  • komunikacija i doseg – ciljana skupina mladih u 19 gradova će uključiti i širu javnost kako bi se promovirala važnost održive prehrane, konzumacije i politika hrane u borbi protiv klimatskih promjena 

Provedbom projekta postići će se pozitivni učinci na opći razvoj grada i njegovu održivost te postizanje koherentnosti s ciljnom skupinom mladih kao katalizatora promjena što će pozitivno utjecati na kvalitetu života njegovih stanovnika i posjetitelja, a posebno mladih, kako u ekološkom, tako i u ekonomskom smislu. 

ZMAG je na javnom pozivu za iskaz interesa dobio od Grada Zagreba kao projektnog partnera ulogu voditelja dvije dionice: Zimsko-ljetna škola za mlade aktiviste i Uključivanje mladih online i offline. ZMAG će u dogovoru s Gradom Zagrebom organizirati integrativni trening za mlade o održivim i solidarnim politikama hrane koji će objedini ove dvije dionice. ZMAG će organizati tri ciklusa treninga u sklopu ovog projekta.

Nositelj projekta

Grad Milano

Partneri

Grad Zagreb s 27 projektnih partnera u konzorciju

Vrijeme provedbe

22. veljače 2020. godine – 30. studeni 2023. godine.

Vrijednost projekta

Vrijednost ZMAG-ove dionice je 189.600,00kn

Kontakt osoba

Mateja Medić
E-mail: ured@zmag.hr
Mob: 095 5734 658

Novosti vezane uz ovaj projekt

16 Lip 2022

U projekta Food Wave posjetili smo VII. Gimnaziju u Zagrebu te održali predavanje o povezanosti hrane i klime.

Pročitaj više >
11 Ožu 2022

Iza nas je još jedan Food Wave vikend posvećen edukaciji mladih o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama.

Pročitaj više >
22 Vel 2022

Iza nas je prvi vikend treninga "Food Wave oko svijeta" u sklopu kojeg smo učili kako na kreativan način svjesno i savjesno kuhati, koji su najveći izazovi u području hrane te kako biti aktivan u lokalnoj zajednici, ali i uživati u finim, zdravim okusima i dobrom društvu.

Pročitaj više >
06 Pro 2021

U sklopu drugog ciklusa Food Wave treninga za mlade, studenti Agronomskog fakulteta posjetili su Reciklirano imanje i sudjelovali u predavanjima o izazovima u području hrane, povezanosti ekološkog otiska i hrane te zdravoj i održivoj prehrani.

Pročitaj više >
02 Pro 2021

Projekt Food Wave i Reciklirano imanje predstavljeni učenicama i učenicima II. gimnazije u Zagrebu.

Pročitaj više >
26 Lis 2021

Kao nastavak suradnje s najaktivnijim polaznicima prvog ciklusa radionica koje je ZMAG provodio ovog ljeta u sklopu projekta Food Wave, na Agronomskom fakultetu održana je radionica permakulturnog vrtlarenja namijenjena mladima.

Pročitaj više >
11 Kol 2021

Food Wave projekt predstavljen je učiteljima biologije iz strukovnih škola Grada Zagreba.

Pročitaj više >
09 Srp 2021

Posljednji vikend Food Wave treninga za mlade usmjerio se na teme (ne)bacanja hrane, organske fair trade kave, regenerativne poljoprivrede, važnosti društvene i solidarne ekonomije za područje hrane i vođenja kampanje u lokalnoj zajednici. 

Pročitaj više >
26 Lip 2021

U fokusu trećeg vikend treninga Food Wave namijenjenog mladima od 15 do 35 godina bili su ekološki otisak, javne politike za hranu, zdrava i održiva prehrana te edukacija preko društvenih mreža. 

Pročitaj više >
17 Lip 2021

Iza nas je drugi po redu vikend Food Wave treninga koji je ponovno okupio mlade ljude zainteresirane za povezanost hrane i klimatskih promjena, a ovaj put smo učili o kratkim i solidarnim lancima opskrbe, kompostiranju u stanu i pripremi zdrave hrane.

Pročitaj više >
02 Lip 2021

Na prvom vikendu Food Wave treninga za mlade učili smo kakav utjecaj klimatske promjene imaju na sektor hrane i obrnuto, koji su najvažniji izazovi u području hrane, kako uzgajati hranu u gradu i na koji način svatko od nas može pridonijeti pozitivnoj promjeni.

Pročitaj više >
27 Svi 2021

Program Centra znanja, Reciklirano imanje i Food Wave trening za mlade predstavljeni studentima Fakulteta političkih znanosti koji pohađaju kolegij Održivi razvoj i društvene inovacije.

Pročitaj više >
Više novosti

Događanja vezana uz ovaj projekt

12 Vel
2022

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena, a volite i kuhati? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na besplatni Food Wave trening.

Pročitaj više >

26 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

19 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

12 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

29 Svi
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >
Sva aktualna događanja