Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Change

Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Change

je projekt u čiju se pripremu i provedbu uključio Grad Zagreb na poziv Grada Milana, koji je ujedno i vodeći partner konzorcija od 27 partnera, a prijavljen je u okviru programa Development Education Awerness Raising (DEAR).

Opći cilj projekta Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Change je povećanje znanja, svijesti i angažmana o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama podizanjem kompetencija mladih kao katalizatora promjena u svojim zajednicama promovirajući promjenu ka ekološkoj i inkluzivnoj promjeni obrazaca ponašanja prilikom konzumacije hrane. 

Opći cilj projekta postiže se kroz tri grupe aktivnosti: 

  • podizanje svijesti mladih u 19 zemalja Europske Unije o važnosti klimatskih promjena i povezanosti konzumacije hrane kroz odgovorno ponašanje i konzumaciju hrane implementirajući drugačiji obrazac hranjenja 
  • aktivacija ciljne skupine mladih za izgradnju kapaciteta i znanja te uključivanje i aktivno promicanje praksi za održive obrasce prehrane 
  • komunikacija i doseg – ciljana skupina mladih u 19 gradova će uključiti i širu javnost kako bi se promovirala važnost održive prehrane, konzumacije i politika hrane u borbi protiv klimatskih promjena 

Provedbom projekta postići će se pozitivni učinci na opći razvoj grada i njegovu održivost te postizanje koherentnosti s ciljnom skupinom mladih kao katalizatora promjena što će pozitivno utjecati na kvalitetu života njegovih stanovnika i posjetitelja, a posebno mladih, kako u ekološkom, tako i u ekonomskom smislu. 

ZMAG je na javnom pozivu za iskaz interesa dobio od Grada Zagreba kao projektnog partnera ulogu voditelja dvije dionice: Zimsko-ljetna škola za mlade aktiviste i Uključivanje mladih online i offline. ZMAG će u dogovoru s Gradom Zagrebom organizirati integrativni trening za mlade o održivim i solidarnim politikama hrane koji će objedini ove dvije dionice. ZMAG će organizati tri ciklusa treninga u sklopu ovog projekta.

Nositelj projekta

Grad Milano

Partneri

Grad Zagreb s 27 projektnih partnera u konzorciju

Vrijeme provedbe

22. veljače 2020. godine – 30. studeni 2023. godine.

Vrijednost projekta

Vrijednost ZMAG-ove dionice je 189.600,00kn

Kontakt osoba

Mateja Medić
E-mail: ured@zmag.hr
Mob: 095 5734 658

Novosti vezane uz ovaj projekt

11 Kol 2021

Food Wave projekt predstavljen je učiteljima biologije iz strukovnih škola Grada Zagreba.

Pročitaj više >
09 Srp 2021

Posljednji vikend Food Wave treninga za mlade usmjerio se na teme (ne)bacanja hrane, organske fair trade kave, regenerativne poljoprivrede, važnosti društvene i solidarne ekonomije za područje hrane i vođenja kampanje u lokalnoj zajednici. 

Pročitaj više >
26 Lip 2021

U fokusu trećeg vikend treninga Food Wave namijenjenog mladima od 15 do 35 godina bili su ekološki otisak, javne politike za hranu, zdrava i održiva prehrana te edukacija preko društvenih mreža. 

Pročitaj više >
17 Lip 2021

Iza nas je drugi po redu vikend Food Wave treninga koji je ponovno okupio mlade ljude zainteresirane za povezanost hrane i klimatskih promjena, a ovaj put smo učili o kratkim i solidarnim lancima opskrbe, kompostiranju u stanu i pripremi zdrave hrane.

Pročitaj više >
02 Lip 2021

Na prvom vikendu Food Wave treninga za mlade učili smo kakav utjecaj klimatske promjene imaju na sektor hrane i obrnuto, koji su najvažniji izazovi u području hrane, kako uzgajati hranu u gradu i na koji način svatko od nas može pridonijeti pozitivnoj promjeni.

Pročitaj više >
27 Svi 2021

Program Centra znanja, Reciklirano imanje i Food Wave trening za mlade predstavljeni studentima Fakulteta političkih znanosti koji pohađaju kolegij Održivi razvoj i društvene inovacije.

Pročitaj više >
Više novosti

Događanja vezana uz ovaj projekt

26 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

19 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

12 Lip
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >

29 Svi
2021

Imate između 15 i 35 godina i želite naučiti više o odnosu hrane i klimatskih promjena? Zanima vas kako stvoriti održiv i otporan prehrambeni sustav? Prijavite se na Food Wave trening.

Pročitaj više >
Sva aktualna događanja