Naša priča

Naša priča

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste.

Udruga ZMAG djeluje kao jedan od devet Centara znanja za društveni razvoj u Hrvatskoj, u području održivog življenja i razvoja permakulture. Godinama razvija prostore istraživanja i učenja praktične primjene znanja i vještina za održivo življenje primjenjujući permakulturni dizajn i poštujući permakulturnu etiku (briga za ljude, briga za Zemlju i pravedna raspodjela resursa). Udruga je postala poznata kao inkubator za primjenu održivosti, pri čemu se posebno ističe izgradnja edukacijskog centra Reciklirano imanje u Vukomeriću koje je sjedište udruge i socijalno-edukacijski centar. 

ZMAG već dvadeset godina radi na provedbi aktivnosti u područjima ekološke proizvodnje hrane i očuvanja sjemena, održivom gospodarenju otpadom, učenju o upotrebi obnovljivih izvora energije, izgradnji ekoloških i prirodnih kuća, zagovaranju i stvaranju modela dobre ekonomije, odnosno sustava društvene i solidarne ekonomije.

Cilj udruge

Glavni cilj ZMAG-a je razvijanje i promoviranje permakulture, ekoloških znanja i vještina, primjenjivih modela i tehnologija, važnih za održivo življenje te podizanje kvalitete života ljudi.

Naša vizija

ZMAG teži svijetu u kojem ljudi imaju zadovoljene životne uvjete, socijalna i ljudska prava, pri čemu se ne ugrožava okoliš i održivost ekosustava.

Ciljevi

  • vođenje otvorenog edukacijskog centra Reciklirano imanje u selu Vukomerić, kao pokaznog modela ekološki održivog i socijalno svjesnog prostora dizajniranog po principima permakulture 
  • pružanje znanja, informacija i iskustava primjene eko-tehnologija različitim skupinama korisnika: lokalnoj samoupravi i zajednici, ekološkim udrugama i ostatku civilnog društva, poljoprivrednicima, poduzetnicima, studentima i aktivistima te svim zainteresiranima
  • širenje ideja permakulture, ekoloških znanja i vještina, primjenjivih modela i tehnologija, važnih za održivi razvoj te podizanje kvalitete života ljudi kroz umrežavanje sa sličnim inicijativama i organizacijama u Hrvatskoj, regiji i svijetu

Održivost

Održivost kakvu zastupamo obuhvaća nekoliko razina:

  1. Socijalna održivost nalazi se u njegovanju jednakopravnih odnosa među članovima i članicama udruge, težnji za odlučivanjem konsenzusom, ohrabrivanju za preuzimanje odgovornosti, međuljudskim odnosima utemeljenima na poštivanju različitosti i međusobnom pomaganju, prihvaćanju socijalne pravde kao društveno vrijedne kategorije te usmjerenosti na prenošenju praktičnih ekoloških rješenja u lokalnu zajednicu i širu socijalnu okolinu.​

  2. Ekološka održivost ima svoje najvidljivije uporište u samom Recikliranom imanju, gdje se koriste obnovljivi izvori energije, uči o ekološkom graditeljstvu, stvaraju permakulturni vrtovi i čuva bioraznolikost, odgovorno gospodari vodom te se otpad pretvara u vrijedne resurse.

  3. Ekonomska održivost udruge dugoročno teži okupljanju zadruge koja bi okupljala moguće proizvodno/profitne djelatnosti udruge (organska hrana, solarni kolektori, biodizel...). Zadrugarstvo se njeguje u smislu zajedničkog upravljanja imovinom na gotovo dvije trećine Recikliranog imanja. Ekonomsku održivost ZMAG vidi jedino u kontekstu trajnog povećanja kvalitete života ljudi.