Centar za društvenu i solidarnu ekonomiju 

Centar za društvenu i solidarnu ekonomiju 

Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE centar) u ZMAG-u pruža podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse. Centar je potporni mehanizam za razvoj strategija, planova i projekata na principima društvene i solidarne ekonomije koji će dugoročno biti na raspolaganju svim inicijativama u Hrvatskoj koje žele pokrenuti i provesti razvojne projekte i programe u svojim zajednicama.

DSE centar pokreće se u sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom, Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve, i hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske preko poziva Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj.

Društvena i solidarna ekonomija (DSE) uključuje širok raspon praksi koje obuhvaćaju ekonomske, društvene, okolišne, političke i komunikacijske dimenzije. DSE je rastući pokret koji želi pokrenuti transformativne promjene kako bi se povećao ukupni društveni razvoj i kvaliteta života ljudi, a predvode ga aktivni građani koji žele sistemske promjene i izgradnju društva koje služi ljudima i planetu. DSE je pokret ukorijenjen u lokalnim inicijativama koje su sve više globalno umrežene i djeluju u širokom političkom okviru koji se temelji na solidarnosti, jednakosti, ljudskim pravima, zajedništvu i suradnji.

 

Trebate podršku za pokretanje vlastite DSE inicijative?

Kontaktirajte nas putem e-maila: dsecentar@zmag.hr