Dobra Ekonomija

Vizija Ekonomije za opće dobro: Dobar život u svijetu u kojem je ekonomija usklađena s etičkim vrijednostima

21.10.2021.

Kako bi izgledao život u svijetu u kojem je opće dobro prioritet, u kojem postoji društvo općeg dobra i ekonomija usklađena s etičkim vrijednostima?

Ekonomija za opće dobro (eng. Economy for the Common Good) doprinosi kulturi dobrog života u mirnoj i održivoj civilizaciji, u svim područjima društva. Zajednički život u društvu općeg dobra karakteriziraju suživot, visoka razina povjerenja i međusobno uvažavanje među ljudima, snažna društvena kohezija, lako upravljive strukture i osnovna ljudska prava. 

Uz suverenu demokraciju, društvo za opće dobro nudi građanima pravi okvir za:

  • međusobnu komunikaciju u tolerantnom i međusobno uvažavajućem okruženju koje poštuje različitosti i raznolike stilove života
  • definiranje osobnih vrijednosti, postavljanje individualnih ciljeva, pronalazak vlastitog identiteta i razvoj vlastitih potencijala
  • razvoj vlastitih talenata i unapređenje vještina, a time i ostvarivanje značajnog i kooperativnog doprinosa općem dobru
  • aktivno uključivanje u politiku, donoseći demokratske odluke, te na taj način doprinošenje oblikovanju naše budućnosti

Društvo za opće dobro omogućava ljudima da:

  • komuniciraju jedni s drugima u tolerantnom i međusobno uvažavajućem okruženju koje poštuje različitosti i raznolike stilove života
  • definiraju osobne vrijednosti, postave individualne ciljeve, pronađu svoj identitet i razviju svoj puni potencijal
  • razvijaju svoje talente i vještine te na taj način mogu ostvariti značajan i kooperativan doprinos općem dobru
  • se aktivno uključe u politiku, donoseći demokratske odluke, te na taj način pomognu oblikovati našu budućnost

A kako izgleda život u svijetu u kojem je opće dobro prioritet?

Ekonomija služi općem dobru i više se ne radi o jednostavnoj akumulaciji novca i kapitala. Nejednakosti u prihodima, bogatstvu i moći minimalne su. Iskorištavanje prirodnih resursa ostaje unutar regenerativnih kapaciteta prirodnih ekosistema i planetarnih granica. Trenutačne i buduće generacije imaju jednake prilike. Kreativno poslovanje vodi do inovativnih rješenja za opće dobro. Ono se razvija u različitim oblicima organizacija, unutar razumnih okvira. Poduzeća surađuju na pametan način i doprinose stvaranju otpornih struktura. Bilance općeg dobra demonstriraju u kojoj mjeri ta poduzeća doprinose općem blagostanju i održivosti okoliša. Porezi, naknade, javna nabava i razvoj poslovanja usmjereni su ka jačanju općeg dobra. To rezultira poduzećima koja su društveno odgovorna i održiva te koja imaju prednost na tržištu. 

U ekonomiji općeg dobra moguć je dostojanstven život za sve ljude. Rad ima smisao i odvija se u različitim područjima poput privatnih i javnih poduzeća, zadruga, javnih prostora, kod kuće te u volonterskim ustanovama. Postoji dovoljno vremena i prostora za obitelj, djecu, prijatelje i starije osobe, kao i za slobodno vrijeme, kulturu i osobni razvoj. Pozitivni i značajni odnosi te osjećaj pripadnosti zajednici od ključne su važnosti. 

Poljoprivreda stvara raznolike kulturne krajobraze i čuva prirodnu osnovu života. Potiče se plodnost tla i bioraznolikost. Životinje se poštuju i nisu svedene na funkciju izvora hrane za ljude. Ribe za jelo dolaze iz lokalnih izvora. Rijeke su pogodne za kupanje i njihova je voda pitka. Oceani su čisti. Ruralni gradovi revitaliziraju se, a gradovi su zeleniji i pružaju veću kvalitetu života. 

Države uživaju u uravnoteženoj trgovini unutar etičnog trgovinskog okvira. Postoji globalni sud za ljudska prava, kontrolu spajanja, financijski nadzor i poreze. Prijenos kapitala povezan je s poreznom suradnjom. Međunarodni monopol na upotrebu fizičke sile pod nadležnosti je reformiranih i demokratiziranih Ujedinjenih Naroda. Vrijeme ratovanja završeno je. Sloboda dobiva dublji smisao. Ne samo da ljudi mogu sami oblikovati svoje živote, nego mogu i kolektivno osmišljavati ekonomski, financijski i trgovinski poredak. Osobnom, unutarnjem razvoju posvećuje se jednako pozornosti kao i vanjskom okolišu. Ljudi su oslobođeni nezdravog poriva za neprekidnom konzumacijom, akumulacijom kapitala i ekonomskim rastom. 

Naš odnos sa Zemljom zdrav je, kao i sama Zemlja. 

Ekonomiju za opće dobro na hrvatsko tržište uvodi Zadruga za etično financiranje u sklopu projekta eECONOMIJA na kojem je ZMAG partner. Projekt je financiran kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, a provode ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljen na ovoj internetskoj stranici isključiva je odgovornost ZMAG-a.

Ostale vijesti iz teme

06 Pro 2021

Na predavanju su predstavljeni projekt eECONOMIJA, ekonomski model Ekonomija za opće dobro i ECG metodologija mjerenja društvenog i okolišnog utjecaja poduzeća, uz poseban naglasak na teme društvenog poduzetništva i nefinancijskog izvještavanja.

Pročitaj više >
10 Stu 2021

Cilj Ekonomije za opće dobro je biti od koristi svim dionicima u organizaciji – zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i društvu.

Pročitaj više >
02 Stu 2021

Iza nas je još jedan trening o održivom razvoju s ciljem osnaživanja sudionika i sudionica za bavljenje održivim razvojem i prijavu projekata u sklopu programa Erasmus + i Europske snage solidarnosti. 

Pročitaj više >
Više novosti