Dobra Ekonomija

Upoznajte vrijednosti društvene i solidarne ekonomije

13.03.2021.

Društvena dobrobit, participativno građanstvo i demokracija, ekologija, autonomija, solidarnost i raznolikost temeljne su vrijednosti društvene i solidarne ekonomije koje promiče projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju.

U današnjem ekonomskom sustavu temeljenom na profitu iznad svega svjedočimo kontinuiranom pogoršanju životnih uvjeta i produbljivanju nejednakosti i siromaštva za sve veći broj ljudi širom svijeta, sve jačoj degradaciji okoliša i sve težim posljedicama klimatskih promjena. Činjenica da živimo u ekološki neodrživom i društveno nepravednom sustavu je posebno naglašena u financijskim i društvenim krizama, poput aktualne krize uzrokovane pandemijom COVID-19, koje dodatno pogoršavaju  zdravstvena, ekonomska i socijalna pitanja. Zato su nužne sistemske promjene na svim razinama.

Kao protuteža prevladavajućem ekonomskom sustavu kapitalizma koji nanosi štetu društvu i planeti pojavljuju se ekonomske inicijative utemeljene na solidarnosti, u kojima se uspjeh društva ne ogleda samo u bruto domaćem proizvodu (BDP), nego i u čimbenicima poput društvene dobrobiti, kvalitete života te održivosti okoliša. Takve inicijative vode nas prema boljem društvu u kojem ljudi žive u otpornim zajednicama, s pravednom raspodjelom resursa i u skladu s prirodom.

Kako bismo riješili društvene, ekonomske i ekološke izazove s kojima se danas susrećemo, sve je jasnije da moramo pogledati izvan okvira tradicionalnih ekonomskih modela, prema humanijim, pravednijim i solidarnijim praksama koje stavljaju ljude i zajednicu u središte. Osiguravanje pravedne raspodjele resursa te visoke razine kvalitete života ključni su za rješavanje problema ekonomske nejednakosti i pružanje osjećaja sigurnosti, dostojanstva, zadovoljstva i socijalne uključenosti građana.

Društvena i solidarna ekonomija, u kojoj se bogatstvo ne mjeri isključivo pomoću financijskog kapitala nego i društvenog, u kojoj konačni cilj nije financijska dobit, nego doprinos društvenoj dobrobiti i socijalnoj koheziji,  presudna je za društveni razvoj, poboljšanje kvalitete života i našu budućnost. Upravo je takva alternativa prevladavajućem ekonomskom sustavu koja zagovara širu ekonomsku transformaciju i društvenu promjenu u fokusu ZMAG-ovog projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom, Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve (APRES-GE), i hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom.

Društvena i solidarna ekonomija (DSE) uključuje širok raspon praksi koje obuhvaćaju ekonomske, društvene, okolišne, političke i komunikacijske dimenzije. DSE je rastući pokret koji želi pokrenuti transformativne promjene kako bi se povećao ukupni društveni razvoj i kvaliteta života ljudi, a predvode ga aktivni građani koji žele sistemske promjene i izgradnju društva koje služi ljudima i planetu. DSE je pokret ukorijenjen u lokalnim inicijativama koje su sve više globalno umrežene i djeluju u širokom političkom okviru koji se temelji na solidarnosti, jednakosti, ljudskim pravima, zajedništvu i suradnji.

Kako bismo bolje razumjeli Društvenu i solidarnu ekonomiju, upoznajmo se s njezinim vrijednostima:

Društvena dobrobit – biti, ne imati

DSE akteri grade ekonomiju koja afirmira primat osobe nad kapitalom. Oni prepoznaju važnost nematerijalnih dimenzija (estetskih, emocionalnih, duhovnih...) koje su potrebne za funkcioniranje društva i zadovoljne građane.

Participativno građanstvo i demokracija – svaki glas se računa

DSE akteri sudjeluju slobodno, jednako i odgovorno u izgradnji društva koje promiče razvoj ljudi i zajedničku dobrobit. Oni primjenjuju participativnu demokraciju koja pogoduje razmjeni informacija, odgovornosti, procesu odlučivanja, kao i prepoznavanju uloge svake osobe.

Ekologija – proizvoditi za život, ne živjeti za proizvodnju

DSE akteri prepoznaju međuovisnost između socio-ekonomskih i ekoloških procesa. Obvezuju se dati prednost ekonomskom sustavu koji poštuje ekološku ravnotežu uz brigu o ljudima i međugeneracijsku solidarnost.

Autonomija – nezavisni, ali ne individualistički

DSE akteri cijene različite kompetencije i jačaju sposobnost ljudi da djeluju (zaposlenike, volontere, korisnike, investitore...) u svojim organizacijama. Cilj im je nezavisna pozicija njihovih organizacija u odnosima s javnim sektorom.

Solidarnost – 1+1>2

DSE akteri daju prednost kolektivnom interesu nad interesom pojedinca. Promiču stvaranje društvenih međuovisnih odnosa na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Raznolikost – bogati u našim razlikama

DSE akteri se obvezuju na razumijevanje i uvažavanje razlika između ljudi, zabranu bilo kojeg oblika diskriminacije i traženje komplementarnosti, što pogoduje međusobnom učenju i razumijevanju.

Konzistentnost – kažemo što radimo i radimo što kažemo

DSE akteri nastoje na koherentan način primijeniti sve gore spomenute vrijednosti na svim razinama. Usklađenost preporučenih vrijednosti i njihove primjene od presudne je važnosti za vjerodostojnost i razvoj DSE-a.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi.

Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju financiran je kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vijesti iz teme

13 Vel 2024

Krajem siječnja naš Dražen Šimleša izabran je za člana Međunarodnog upravnog odbora Nyéléni procesa (Nyéléni International Steering Committee - NISC). 

Pročitaj više >
12 Vel 2024

28.1.2024. održali smo predavanje o dobroj ekonomiji za mlade u sklopu programa "European green activists training".

Pročitaj više >
01 Vel 2023

Ovogodišnji sastanak koordinacijskog odbora Europske mreže za solidarnu ekonomiju RIPESS Europe, čiji smo član, održao se u Parizu od 18. do 21.01.2023.

Pročitaj više >
Više novosti