Agroekologija

Što se to događa sa sjemenom u Hrvatskoj?

10.12.2020.

Odgovor ZMAG-a na Prijedlog novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Vezano za Prijedlog novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 14/11, 55/11, 115/18 i 32/20), a koji je bio na javnom savjetovanju do 10. prosinca 2020., udruga ZMAG izražava zadovoljstvo iskazanim stavom u objavi Ministarstva poljoprivrede Odgovor Hrvatskom savezu udruga ekoloških proizvođača, Udruzi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Život i udruzi Biovrt od 10. prosinca 2020. u kojoj se ističe "da se novim Zakonom ne donose nikakva nova ograničenja za navedeni sustav proizvodnje i certifikacije sjemena koja su propisana EU Direktivama". 
 
ZMAG je posebno zainteresiran za novu Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, koja stupa na snagu 1. siječnja 2021., te promovira i zagovara njezinu kvalitetnu primjenu. Uredba je obavezujuća za zemlje članice EU te ekološkim poljoprivrednicima dozvoljava pristup, korištenje i/ili prodaju sljedećih kategorija ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala (uzgojenog na ekološki način, osim ako postoje opravdane iznimke):

  • ekološke sorte prikladne za ekološku proizvodnju
  • ekološki raznovrsni materijal (organic heterogenous material)
  • sjeme s poljoprivrednog gospodarstva (farm saved seed) za vlastite potrebe
  • konvencionalne sorte

Novom Uredbom i uvođenjem kategorije ekološkog raznovrsnog materijala koji ne mora biti registriran kao sorta kako bi se njime trgovalo, već bi zasad trebala biti dovoljna relativno jednostavna obavijest upućena za to nadležnima na nacionalnoj razini, trebalo bi se pridonijeti prisustvu širokog raspona biljnog reprodukcijskog materijala na tržištu, što u konačnici povećava poljoprivrednu bioraznolikost i opskrbu ekološkim sjemenom.

Nadalje, u postupku javnog savjetovanja uvažena je primjedba zbog koje će se Zakonom o sjemenu propisati izuzeća za proizvodnju ekološkog sjemena, odnosno ekološkog raznovrsnog materijala koji se stavlja na tržište sukladno ranije navedenoj Uredbi (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

U tom kontekstu podržavamo i pojašnjenje kako se predviđenom Zakonskom odredbom ne ograničava korištenje domaćeg sjemena za vlastite potrebe u nekomercijalne svrhe, niti se ograničavaju načela ekološke proizvodnje. Podzakonskim aktom će se propisati izuzeća, odnosno oni koji za male količine sjemena neće biti obvezni provoditi doradu nad sjemenom koje proizvode na vlastitom gospodarstvu. Konkretno, navedene odredbe obuhvatit će proizvođače koji uzgajaju na velikim površinama i ulaze u sustav potpora, budući da oni predstavljaju potencijalnu opasnost od širenja štetnih organizama, bolesti i korova. 

Ekološko sjemenarstvo i dalje predstavlja tek mali dio tržišta sjemenom, a novom već spomenutom Uredbom ono će se pobliže regulirati te će se uspostaviti nove kategorije koje bi ekološkim proizvođačima trebale ići na ruku. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja primarno ima za cilj regulirati stanje na tržištu sjemenom kako bi se moglo pratiti kakav se točno reprodukcijski materijal uzgaja i prodaje te što se uvozi, a ne diktirati koje sjeme bi mali ekološki poljoprivredni proizvođači te vrtlari i hobisti trebali i smjeli koristiti u svojoj proizvodnji. 

Udruga ZMAG poziva na dijalog i raspravu u kreiranju uvjeta koje će pobliže određivati smjernice za ekološke proizvođače te prostor izuzetaka za male ekološke i hobističke vrtlare koji bi trebali biti zagarantirani primjenom nove Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda kako u budućnosti ne bi bilo nedoumica. Nadalje, Pravilnicima koji će slijediti nakon usvajanja predloženog Zakona treba definirati sve navedene specifičnosti kako bi se stvorio pravičan sustav koji bi svim dionicima omogućio rad na jačanju i poboljšavanju sjemenarskog sustava te očuvanju što veće raznolikosti kultiviranog bilja. Veća raznolikost kultura i upotreba vlastitog sjemena dugoročno znači i veću otpornost i prilagodljivost agroekosustava na biološke i okolišne izazove te je zato značajna za ekološku poljoprivredu.

Zaključno, udruga ZMAG podržava napore institucija te formalnih i neformalnih inicijativa koje rade na kreiranju okvira u kojem svi, od malih proizvođača, onih koji se bave ekološkom proizvodnjom i uzgojem autohtonih kultivara do hobističkih vrtlara i entuzijasta, imaju svoj prostor djelovanja.

Foto: Neven Petrović

Ostale vijesti iz teme

20 Svi 2024

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb, Pogonom i Močvarom održali smo vrtlarski radionicu " za treću životnu dob.

Pročitaj više >
15 Svi 2024

U subotu 11.5.2024. održali smo radionicu pod nazivom "Ekološka renesansa - Vrtlarenje na balkonu" u Centru mladih Ribnjak.

Pročitaj više >
31 Sje 2024

Postanite član Društvene banke sjemena, "usvojite" sjeme, ostvarite niz pogodnosti i podržite ovu vrijednu inicijativu!

Pročitaj više >
Više novosti