Dobra Ekonomija

Što ECG predstavlja: ovo su vrijednosti i temelji Ekonomije za opće dobro

10.11.2021.

Cilj Ekonomije za opće dobro je biti od koristi svim dionicima u organizaciji – zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i društvu.

Ekonomija za opće dobro (eng. Economy for the Common Good – ECG) doprinosi kulturi dobrog života u mirnoj i održivoj civilizaciji. Karakteriziraju ju suživot, povjerenje i međusobno uvažavanje među ljudima, snažna društvena kohezija i osnovna ljudska prava. Ima za cilj biti od koristi svim dionicima u organizaciji – zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i društvu. To čini upotrebom Bilance općeg dobra, koja mjeri učinak koji organizacija ostvaruje na te dionike. Ekonomija za opće dobro utječe na vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini, čak i u Europskoj uniji. Nekoliko ustanova visokog obrazovanja već nudi programe povezane s Ekonomijom za opće dobro te provode znanstvena istraživanja na tu temu, a sve više poduzeća primjenjuje ECG u svojem svakodnevnom poslovanju. Brojne općine i poduzeća prijavila su da je Izvješće o općem dobru prikladan alat za implementaciju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda koji služe kao predložak su za ostvarivanje bolje i održivije budućnosti za sve, a temelje se na vrijednostima koje su osnova Ekonomije za opće dobro: 

Ljudsko dostojanstvo 

Ljudsko dostojanstvo znači da je svako ljudsko biće vrijedno, jedinstveno i vrijedno zaštite, neovisno o etnicitetu, rodu, dobi, religiji, jeziku ili porijeklu. Ljudi i sva živa bića imaju pravo na život te da se s njima ophodi s poštovanjem, uvažavanjem i pozornosti.

Solidarnost i društvena pravda

Solidarnost i društvena pravda usko su povezane vrijednosti bazirane na zajedničkim temeljima empatije, uvažavanja, suosjećanja i jednakosti prilika. Cilj je obiju vrijednosti smanjiti nepravednost, dijeliti odgovornost i ostvariti bolju ravnotežu u društvu.

Održivost okoliša

Zdravlje naše planete ključno je za sva živa bića. Od iznimne je važnosti da se pozabavimo klimatskom krizom. ECG pomaže pojedincima, poduzećima, općinama i organizacijama da doprinesu održivom razvoju i zadovolje potrebe sadašnjice, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da žive dobrim životom.

Transparentnost i suodlučivanje

Transparentnost znači javno objavljivanje svih informacija relevantnih svim sudionicima u procesu odlučivanja. Suodlučivanje potiče sudjelovanje svih dionika. Zaposlenici, dobavljači i poslovni partneri mogu se uključiti na različitim razinama, od prava veta do kolektivnog i konsenzualnog donošenja odluka.

10 temelja Ekonomije za opće dobro:

1. Ekonomija za opće dobro most je ka ekonomiji etičnog tržišta, čiji cilj nije povećanje monetarnog kapitala, nego dobar život za sve.

2. Ljudsko dostojanstvo, solidarnost i društvena pravednost, održivost okoliša i demokracija vrijednosti su vodilje.

3. Matrica općeg dobra pokazuje kako se te vrijednosti mogu živjeti u svakodnevnom poslovanju. Neprestano se razvija te bi se o tome trebalo odlučivati demokratskim putem.

4. Poduzeća koriste Matricu za izradu Bilance općeg dobra. U Izvješću o općeem dobru obrazlažu implementaciju vrijednosti općeg dobra, kao i svoj potencijal za razvoj te donose procjenu. Izvješće i Bilancu pregledavaju revizori koji su na raspolaganju javnosti.

5. Potrošači, partneri suradnici i sponzori orijentirani na opće dobro prepoznaju i podržavaju ECG poduzeća.

6. Kao kompenzaciju za natprosječne rezultate, ECG poduzeća imaju pravo na pravne olakšice u vidu poreza, zajmova i javnih ugovora, čak i u međunarodnoj trgovini.

7. Poslovni profit služi za jačanje poduzeća, stvaranje dobiti i osiguravanje dugoročne financijske sigurnosti vlasnika i zaposlenika, a ne za povećanje imovine vanjskih investitora. Stoga se vlasnicima pruža sloboda razvoja poslovnih praksi orijentiranih ka općem dobru, bez pritiska za ostvarivanjem najvećeg mogućeg povratka ulaganja.

8. Poriv za ekonomskim rastom se smanjuje. Otvaraju se mogućnosti za ispunjenim životom uz očuvanje prirodnih resursa. U radu se stvaraju uvjeti za bolji razvoj uvažavanja, pravednosti te kreativnosti i suradnje.

9. Ograničavanje nejednakosti u bogatstvu povećava mogućnosti za ravnopravnu participaciju u kompletnom ekonomskom i političkom životu.

10. Pokret Ekonomije za opće dobro poziva ljude da doprinesu oblikovanju nove ekonomije temeljene na dostojanstvu, društvenoj pravednosti i održivosti okoliša. Sve se ideje za održivi ekonomski poredak trebaju razvijati putem demokratskih procesa, odluke trebaju donositi ljudi na suveren način, a taj se poredak treba oslikavati i u nacionalnim ustavima.

Projekt eECONOMIJA, koji Zadruga za etično financiranje provodi sa ZMAG-om kao partnerom, ima za cilj, u svrhu izrade nefinancijskih izvještaja za postojeće, ali i buduće zakonske obveznike, na tržištu ponuditi uslugu mjerenja i praćenja društvenog utjecaja putem postojeće metodologije Economy for the Common Good (ECG), prepoznate od strane EU. Kroz projekt se ojačavaju kapaciteti zaposlenika Zadruge i ZMAG-a, ali i drugih korisnika za usluge mjerenja i praćenja društvenog utjecaja te se provodi kampanja podizanja svijesti o mjerenju društvenog utjecaja s ciljem da se značajno poveća broj društvenih i tradicionalnih poduzetnika koji kvantificiraju svoj društveni utjecaj. Mjerenje društvenog utjecaja istovremeno ne samo da jača kapacitete poduzetnika, već pozitivno utječe i na uklanjanje drugih barijera poput otežanog pristupa financiranju i nedostatka vidljivosti i prepoznatljivosti društvenih poduzetnika u javnosti.

Projekt je sufinanciran kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, a provode ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljen na ovoj internetskoj stranici isključiva je odgovornost ZMAG-a.

Ostale vijesti iz teme

13 Vel 2024

Krajem siječnja naš Dražen Šimleša izabran je za člana Međunarodnog upravnog odbora Nyéléni procesa (Nyéléni International Steering Committee - NISC). 

Pročitaj više >
12 Vel 2024

28.1.2024. održali smo predavanje o dobroj ekonomiji za mlade u sklopu programa "European green activists training".

Pročitaj više >
01 Vel 2023

Ovogodišnji sastanak koordinacijskog odbora Europske mreže za solidarnu ekonomiju RIPESS Europe, čiji smo član, održao se u Parizu od 18. do 21.01.2023.

Pročitaj više >
Više novosti