Dobra Ekonomija

Sada je pravo vrijeme – razgovarajmo o javnim politikama društvene i solidarne ekonomije

12.06.2020.

Uključite se u RIPESS-ov webinar Suradnička izgradnja javnih politika društvene i solidarne ekonomije – od lokalnog do globalnog.

Javne politike društvene i solidarne ekonomije, točnije suradnička izgradnja takvih politika, tema je novog webinara koji će se u srijedu, 17. lipnja 2020. održati u organizaciji RIPESS – Europske mreže inicijativa društvene i solidarne ekonomije surađuje s akterima koji rade na procesima osnaživanja lokalnih zajednica te kreiranju održivih i pravednih ekonomskih i društvenih javnih politika. Mrežu RIPESS koordinira ZMAG-ov član Dražen Šimleša.

Na webinaru će govornici povesti razgovor o najboljim praksama društvene i solidarne ekonomije, gledano lokalno i globalno te će se osvrnuti na prostore u kojima se pokret društvene i solidarne ekonomije suradnički izgrađuje s tijelima lokalne i državne samouprave. Webinar će pokušati pružiti odgovore na pitanje koje točno javne politike obuhvaća proces suradničke izgradnje i kako taj proces može pomoći pokretu društvene i solidarne ekonomije da se bolje suoči s izazovima koje nosi Covid-19 i šire. Također, raspravljat će se i o sljedećim koracima koje trebamo poduzeti zajedno, kao i o načinima na koje možemo učiti jedni od drugih i surađivati s ciljem poboljšanja naših postupaka.

Riječ je o temi kojom se aktivno bavi i ZMAG-ov projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Cilj webinara koje organizira RIPESS Intercontinental je promovirati rješenja koja pruža društvena i solidarna ekonomija za aktualne globalne izazove. Webinari su dio projekta RIPESS SSE 2020 Global Vision koji okuplja različite aktere iz područja društvene i solidarne ekonomije iz cijelog svijeta. Dosad je organizirana prva serija od četiri webinara usmjerena na krizu Covid-19.

Webinar će početi u 15 sati (CET), a održat će se na engleskom i francuskom jeziku. Govornici su: Vic Van Vuuren (Director, Entreprise Department, ILO; Chair of UNTFSEE), Laurence Kwark (Secretary General, GSEF), Madani Coumare (President, RAESS – RIPESS Africa; RIPESS Intercontinental)

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva (APRES-GE) te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vijesti iz teme

10 Stu 2020

Prvi rezultat projekta EmploySSE sada je dostupan online za preuzimanje – objavljen vodič za strukovno obrazovanje i osposobljavanje trenera na temu društvene i solidarne ekonomije.

Pročitaj više >
19 Lis 2020

DSE Centar pružit će podršku gradu Ludbregu i zadruzi Ludbreški kraj u kreiranju modela kratkog lanca opskrbe koji će pomoći lokalnim proizvođačima hrane u plasmanu njihovih proizvoda i građanima olakšatipristup lokalno uzgojenim proizvodima.

Pročitaj više >
13 Lis 2020

Dražen Šimleša iz ZMAG-a izabran je da, kao član Upravnog odbora u RIPESS Intercontinental – globalnom dijelu mreže koja se sastoji od predstavnika šest kontinenata, predstavlja Europsku mrežu za solidarnu ekonomiju – RIPESS EU.

Pročitaj više >
Više novosti