Dobra Ekonomija

Sada je pravo vrijeme – razgovarajmo o javnim politikama društvene i solidarne ekonomije

12.06.2020.

Uključite se u RIPESS-ov webinar Suradnička izgradnja javnih politika društvene i solidarne ekonomije – od lokalnog do globalnog.

Javne politike društvene i solidarne ekonomije, točnije suradnička izgradnja takvih politika, tema je novog webinara koji će se u srijedu, 17. lipnja 2020. održati u organizaciji RIPESS – Europske mreže inicijativa društvene i solidarne ekonomije surađuje s akterima koji rade na procesima osnaživanja lokalnih zajednica te kreiranju održivih i pravednih ekonomskih i društvenih javnih politika. Mrežu RIPESS koordinira ZMAG-ov član Dražen Šimleša.

Na webinaru će govornici povesti razgovor o najboljim praksama društvene i solidarne ekonomije, gledano lokalno i globalno te će se osvrnuti na prostore u kojima se pokret društvene i solidarne ekonomije suradnički izgrađuje s tijelima lokalne i državne samouprave. Webinar će pokušati pružiti odgovore na pitanje koje točno javne politike obuhvaća proces suradničke izgradnje i kako taj proces može pomoći pokretu društvene i solidarne ekonomije da se bolje suoči s izazovima koje nosi Covid-19 i šire. Također, raspravljat će se i o sljedećim koracima koje trebamo poduzeti zajedno, kao i o načinima na koje možemo učiti jedni od drugih i surađivati s ciljem poboljšanja naših postupaka.

Riječ je o temi kojom se aktivno bavi i ZMAG-ov projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Cilj webinara koje organizira RIPESS Intercontinental je promovirati rješenja koja pruža društvena i solidarna ekonomija za aktualne globalne izazove. Webinari su dio projekta RIPESS SSE 2020 Global Vision koji okuplja različite aktere iz područja društvene i solidarne ekonomije iz cijelog svijeta. Dosad je organizirana prva serija od četiri webinara usmjerena na krizu Covid-19.

Webinar će početi u 15 sati (CET), a održat će se na engleskom i francuskom jeziku. Govornici su: Vic Van Vuuren (Director, Entreprise Department, ILO; Chair of UNTFSEE), Laurence Kwark (Secretary General, GSEF), Madani Coumare (President, RAESS – RIPESS Africa; RIPESS Intercontinental)

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva (APRES-GE) te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vijesti iz teme

13 Vel 2024

Krajem siječnja naš Dražen Šimleša izabran je za člana Međunarodnog upravnog odbora Nyéléni procesa (Nyéléni International Steering Committee - NISC). 

Pročitaj više >
12 Vel 2024

28.1.2024. održali smo predavanje o dobroj ekonomiji za mlade u sklopu programa "European green activists training".

Pročitaj više >
01 Vel 2023

Ovogodišnji sastanak koordinacijskog odbora Europske mreže za solidarnu ekonomiju RIPESS Europe, čiji smo član, održao se u Parizu od 18. do 21.01.2023.

Pročitaj više >
Više novosti