Dobra Ekonomija

Recite svoje mišljenje o budućnosti politika EU-a za društvenu ekonomiju

11.03.2021.

U tijeku je javna rasprava o Europskom akcijskom planu za društvenu ekonomiju – uključite se!

Europska komisija pokrenula je javnu raspravu o Europskom akcijskom planu za društvenu ekonomiju koji će biti objavljen do kraja ove godine. Social Economy Europe predstavila je svoj politički dokument Co-designing the Action Plan for the Social Economy: for an economy that works for people and the planet, a koji je razrađen u suradnji s njihovom rastućom mrežom od 16 članova i četiri vanjska partnera. Dokument sadrži sedam područja prioritetnog djelovanja EU-a za potporu rastu društvene ekonomije i 51 konkretan prijedlog akcije, a sva su usmjerena na postizanje 3 glavna cilja:

- mobilizirati potencijal društvene ekonomije da doprinese oporavku i ekonomskom i društvenom napretku EU-a: poticanje stvaranja kvalitetnih radnih mjesta od strane društvene ekonomije, potpora poduzetništvu društvene ekonomije za jačanje industrijskih kapaciteta Europe, kao i jačanje doprinosa društvene ekonomije ključnim ciljevima kao što su zelena i digitalna tranzicija; šireći dobrobit i društvenu zaštitu te osiguravajući zajedničku izgradnju Unije u kojoj nitko nije zapostavljen.

- promovirati konvergenciju i koordinaciju različitih javnih vlasti uključenih u promicanje društvene ekonomije definiranjem strateških ciljeva, ključnih ciljeva i mjerila na razini EU-a.

- poticanje povoljnog ekosustava za rast društvene ekonomije u Europi, omogućujući poduzećima društvene ekonomije da u potpunosti pristupe mogućnostima jedinstvenog tržišta, fondovima EU-a i financijskim instrumentima.

Kroz Europsku mrežu za solidarnu ekonomiju RIPESS EU, ZMAG s članicama mreže radi na pripremi prijedloga za Akcijski plan i uključivanju što je više moguće ideja, projekata i rješenja koji bi društvenu ekonomiju učinili još solidarnijom, s ciljem prave transformacije društva prema više pravednosti i održivosti. 

Pozivamo cijelu zajednicu društvene ekonomije – mreže, predstavničke organizacije, poduzetnike, članove poduzeća društvene ekonomije, centre za podršku, aktiviste, istraživače i javne vlasti angažirane u promicanju društvene ekonomije da se uključe i aktivno sudjeluju u izradi Akcijskog plana. Recite svoje mišljenje o budućnosti politika EU-a za društvenu ekonomiju! Ovaj plan će odrediti odnos EU prema društvenoj ekonomiji u sljedećih nekoliko godina, a ako budemo glasni i uporni možda promjene vidimo i u Hrvatskoj.

Svoj komentar i prijedlog možete dati OVDJE.

Društvenim i solidarnim ekonomijama ZMAG se aktivno bavi kroz projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE) i Erasmus+ program EmploySSE. Ovim projektima ZMAG promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te nastavlja primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama te know-how društvene i solidarne ekonomije.

U okviru Partnerstva za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE) ZMAG kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici te koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. EmploySSE s druge strane educira učitelje, trenere i sve one koji se bave strukovnim obrazovanjem o potencijalima društvene i solidarne ekonomije za uključivanje u njihova predavanja i kurikulume.

Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vijesti iz teme

13 Vel 2024

Krajem siječnja naš Dražen Šimleša izabran je za člana Međunarodnog upravnog odbora Nyéléni procesa (Nyéléni International Steering Committee - NISC). 

Pročitaj više >
12 Vel 2024

28.1.2024. održali smo predavanje o dobroj ekonomiji za mlade u sklopu programa "European green activists training".

Pročitaj više >
01 Vel 2023

Ovogodišnji sastanak koordinacijskog odbora Europske mreže za solidarnu ekonomiju RIPESS Europe, čiji smo član, održao se u Parizu od 18. do 21.01.2023.

Pročitaj više >
Više novosti