Dobra Ekonomija

Recite svoje mišljenje o budućnosti politika EU-a za društvenu ekonomiju

11.03.2021.

U tijeku je javna rasprava o Europskom akcijskom planu za društvenu ekonomiju – uključite se!

Europska komisija pokrenula je javnu raspravu o Europskom akcijskom planu za društvenu ekonomiju koji će biti objavljen do kraja ove godine. Social Economy Europe predstavila je svoj politički dokument Co-designing the Action Plan for the Social Economy: for an economy that works for people and the planet, a koji je razrađen u suradnji s njihovom rastućom mrežom od 16 članova i četiri vanjska partnera. Dokument sadrži sedam područja prioritetnog djelovanja EU-a za potporu rastu društvene ekonomije i 51 konkretan prijedlog akcije, a sva su usmjerena na postizanje 3 glavna cilja:

- mobilizirati potencijal društvene ekonomije da doprinese oporavku i ekonomskom i društvenom napretku EU-a: poticanje stvaranja kvalitetnih radnih mjesta od strane društvene ekonomije, potpora poduzetništvu društvene ekonomije za jačanje industrijskih kapaciteta Europe, kao i jačanje doprinosa društvene ekonomije ključnim ciljevima kao što su zelena i digitalna tranzicija; šireći dobrobit i društvenu zaštitu te osiguravajući zajedničku izgradnju Unije u kojoj nitko nije zapostavljen.

- promovirati konvergenciju i koordinaciju različitih javnih vlasti uključenih u promicanje društvene ekonomije definiranjem strateških ciljeva, ključnih ciljeva i mjerila na razini EU-a.

- poticanje povoljnog ekosustava za rast društvene ekonomije u Europi, omogućujući poduzećima društvene ekonomije da u potpunosti pristupe mogućnostima jedinstvenog tržišta, fondovima EU-a i financijskim instrumentima.

Kroz Europsku mrežu za solidarnu ekonomiju RIPESS EU, ZMAG s članicama mreže radi na pripremi prijedloga za Akcijski plan i uključivanju što je više moguće ideja, projekata i rješenja koji bi društvenu ekonomiju učinili još solidarnijom, s ciljem prave transformacije društva prema više pravednosti i održivosti. 

Pozivamo cijelu zajednicu društvene ekonomije – mreže, predstavničke organizacije, poduzetnike, članove poduzeća društvene ekonomije, centre za podršku, aktiviste, istraživače i javne vlasti angažirane u promicanju društvene ekonomije da se uključe i aktivno sudjeluju u izradi Akcijskog plana. Recite svoje mišljenje o budućnosti politika EU-a za društvenu ekonomiju! Ovaj plan će odrediti odnos EU prema društvenoj ekonomiji u sljedećih nekoliko godina, a ako budemo glasni i uporni možda promjene vidimo i u Hrvatskoj.

Svoj komentar i prijedlog možete dati OVDJE.

Društvenim i solidarnim ekonomijama ZMAG se aktivno bavi kroz projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE) i Erasmus+ program EmploySSE. Ovim projektima ZMAG promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te nastavlja primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama te know-how društvene i solidarne ekonomije.

U okviru Partnerstva za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE) ZMAG kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici te koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. EmploySSE s druge strane educira učitelje, trenere i sve one koji se bave strukovnim obrazovanjem o potencijalima društvene i solidarne ekonomije za uključivanje u njihova predavanja i kurikulume.

Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vijesti iz teme

06 Pro 2021

Na predavanju su predstavljeni projekt eECONOMIJA, ekonomski model Ekonomija za opće dobro i ECG metodologija mjerenja društvenog i okolišnog utjecaja poduzeća, uz poseban naglasak na teme društvenog poduzetništva i nefinancijskog izvještavanja.

Pročitaj više >
10 Stu 2021

Cilj Ekonomije za opće dobro je biti od koristi svim dionicima u organizaciji – zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i društvu.

Pročitaj više >
02 Stu 2021

Iza nas je još jedan trening o održivom razvoju s ciljem osnaživanja sudionika i sudionica za bavljenje održivim razvojem i prijavu projekata u sklopu programa Erasmus + i Europske snage solidarnosti. 

Pročitaj više >
Više novosti