Dobra Ekonomija

Objavljen priručnik Edukacijski moduli – Društvena i solidarna ekonomija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

26.07.2021.

Priručnik Edukacijski moduli – Društvena i solidarna ekonomija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje dio je edukacijskog programa u četiri modula s ciljem promicanja društvene i solidarne ekonomije u sklopu sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ovaj edukacijski materijal dio je skupa edukacijskih modula s ciljem promicanja društvene i solidarne ekonomije (DSE) i njezina uključivanja u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO). Polazišna ideja je sveobuhvatna edukacija i profesionalni razvoj novih generacija, uz integriranje alternativnih socioekonomskih modela u njihov sustav ideja i stavova. Priručnik je pripremljen i objavljen na šest jezika kao rezultat Erasmus+ programa EmploySSE koji educira učitelje i trenere koji se bave strukovnim obrazovanjem o potencijalima društvene i solidarne ekonomije za uključivanje u njihova predavanja i kurikulume. 

Ovo je ujedno koristan alat i edukacijski priručnik za SOO edukatore i mentore u kojem će pronaći informacije, materijale, referentne izvore, primjere i studije slučajeva kako bi što bolje razumjeli DSE. Ovaj materijal poslužit će im kao početna točka za izradu vlastitih materijala i integriranje DSE-a u sklopu nastave i edukacije na inovativan i sveobuhvatan način. Osim toga, mogu ga koristiti kao smjernice i vokacijski savjetnici i donositelji odluka koji usmjeravaju i mentoriraju mlade generacije u njihovu profesionalnom razvoju otkrivajući im svijet DSE-a: alternativnog razvoja i paradigme suradnje, zapošljivosti i održivosti u okviru „stvarnog poslovanja“.

Priručnik se sastoji od sljedećih modula:

Modul 1: Uvod u DSE i društveno poduzetništvo: definicije, vrijednosti i načela

Modul 2: Demokratsko upravljanje i horizontalno ustrojstvo u DSE inicijativama i za njih

Modul 3: Dizajn proizvoda/usluga unutar operativnog okvira DSE-a

Modul 4: Ekonomija razmjera: lokalni razvoj, gospodarski tokovi i umrežavanje

Što je DSE?

DSE kao alternativni socioekonomski model temelji se na uključivim vrijednostima i praksama koje su prijeko potrebne u „eri tranzicije“. Sudionici u DSE-u razvijaju alternative u svim sektorima ekonomije u sklopu postojećih ekonomskih modela, ali i izvan njihovih okvira, s naglaskom na održivost, potrebe društva, uzajamnost i solidarnost.  

U tom kontekstu, DSE je ekonomija usmjerena na drugačiji oblik razvoja od dominantnog oblika okrenutog profitu. DSE uključuje organizacije koje su više orijentirane na vrijednosti društva i okoliša, a manje na težnju za financijskom dobiti i rastom. DSE je način zadovoljavanja ljudskih potreba putem ekonomskih aktivnosti – kao što su proizvodnja i razmjena usluga – koje podupiru vrijednosti društvene pravde, ekološke održivosti, suradnje, uzajamnosti, zajednice i demokracije.   

Kako ovaj modul može koristiti i SOO edukatorima i polaznicima?

Očito je stoga da DSE može pomoći u stjecanju tih vještina kroz sustav SOO-a. Konkretnije, ovaj priručnik o DSE-u nudi širok raspon znanja o društvenoj i ekonomskoj dinamici, održivom dizajnu, demokratskom upravljanju, učinku na društvo/okoliš/gospodarstvo svake poduzetničke aktivnosti, transverzalnom znanju, i dr. i pomaže u stjecanju vještina kao što su komunikacija i međuljudski odnosi, aktivno slušanje, primjena metoda upravljanja promjenama, primjena društvenog planiranja, timski rad, sposobnost stvaranja kontakata i umrežavanja, sposobnost partnerstava temeljenih na suradnji, i naposljetku, nudi kreativna metodička rješenja kao što su učenje od kolega i suradničke metode, metode uključivosti i demokratskih procedura, te uzajamnost između edukatora i polaznika.           

Kako se služiti ovim modulima?

Ovaj modul, zajedno s druga tri modula, može se koristiti kao samostalna edukacija ili kao dio edukacije iz drugih područja SOO-a kao što su ekonomija, menadžment, lokalni/regionalni razvoj, upravljanje okolišem, i dr. Ovo nije potpun i detaljan skup edukacijskih materija, već sveobuhvatan i holistički alat koji će potaknuti maštu, kreativnost i vještine podučavanja edukatora na razvijanje vlastitih materijala. Cilj je ove edukacije pružiti edukatorima ishode učenja potrebne za osmišljanje i planiranje, te provođenje i evaluaciju uspješnosti edukacija kod njihovih polaznika, posebice mladih, s naglaskom na one koji nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i zaposlenja (NEET populacija), koji se žele educirati u području DSE-a ili integrirati društvenu i solidarnu ekonomiju u edukaciju iz drugih područja. Naposljetku, ovaj se materijal može prilagoditi i van okvira SOO-a i upotrebljavati na drugim razinama obrazovanja.      

Edukacijske module možete preuzeti u ZMAG-ovoj Bazi znanja. Uz hrvatski, moduli su objavljeni na još pet jezika, a moguće ih je preuzeti na web stranici EmploySSE projekta.

Ostale vijesti iz teme

23 Kol 2021

ZMAG na konferenciji Razvoj zelene ekonomije o važnosti integriracije zelene ekonomije u opći društveni razvoj temeljen na pravednosti, solidarnosti i održivosti.

Pročitaj više >
14 Kol 2021

Sudjelovali smo na završnom seminaru o društvenoj i solidarnoj ekonomiji te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju europskog Erasmus+ projekta SSEVET2.

Pročitaj više >
09 Kol 2021

ZMAG je u lipnju putem Zoom platforme sudjelovao na trodnevnoj regionalnoj konferenciji Klimatske promjene i zelena ekonomija u organizaciji udruge Eko-svest iz Makedonije.

Pročitaj više >
Više novosti