EU Food and Farming Forum

09.06.2018.

Sudjelovali smo na velikom The EU Food and Farming Forumu- EU3F u ime naše Europske mreže solidarne ekonomije RIPESS.

Troje predstavnika RIPESS-a, Judith, Gaelle i naš Dražen iz ZMAG-a sudjelovili su nekoliko mjeseci u radnim skupinama koje su pripremale dokument o održivim politikama hrane za EU do 2020. godine kao dio Međunarodnog panela stručnjaka za održive prehrambene sustave (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems - IPES-FOOD).

Forum se održavao u Brusselsu 29/30.05. za oko 200 sudionika koji su došli raspraviti i poboljšati verziju dokumenta Towards a Common Food Policy for the EU kojeg smo pripremili kao dio radnih skupina:

http://www.ipes-food.org/images/CoreDocs/Towards-a-Common-Food-Policy-for-the-EU.pdf

Bilo je ponekad zahtjevno prolaziti sve detalje, ciljeve, svaku rečenicu dokumenta koji su članovi radnih skupina pripremili, ali i inspirativno i osnažujuće biti sa svim tim ljudima koji se bore za održivije i solidarnije prehrambene sustave u Europi. Sada slijedi dalje još zahtjevniji rad da očekivanja i ciljevi iz radne verzije postanu dio europskih javnih politika, zakona i drugih bitnih dokumenata.