Trening-program Društvene i solidarne ekonomije

Od 4. do 11. studenog u gradovima Ludbreg i Pregrada održat će se besplatni trening-program Društvene i solidarne ekonomije (DSE) u kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani građani koji žele biti uključeni u održivi ekonomski razvoj svoga grada i doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj okolini.


Trening-program Društvene i solidarne ekonomije organiziran je u sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, koji provodi udruga Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) u suradnji sa švicarskim partnerom, Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve, i hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom.

Tijekom trodnevnog trening-programa predstavnici ZMAG-a i predavači iz Švicarske, Antonin Calderon i Jean Rossiaud, upoznat će sudionike s radom Komore za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva (APRES-GE), kao i s principima, vrijednostima i primjerima dobre prakse Društvene i solidarne ekonomije. Također, sudionici će imati priliku provesti eksperimentalni koncept po DSE principima u okviru odabranog lokalnog projekta.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.