Ne propustite webinar na temu Suverenitet hrane i pravo na hranu

Aktualna tema suvereniteta hrane i prava na hranu u fokusu je nadolazećeg webinara u organizaciji RIPESS mreže.

RIPESS – Europska mreža inicijativa društvene i solidarne ekonomije, čiji je član i ZMAG, poziva vas da u četvrtak, 30. travnja 2020.,  sudjelujete u webinaru na temu Suverenitet hrane i pravo na hranu, iznimno aktualnu zbog svjetske situacije uzrokovane virusom COVID19.

Govornici će se na webinaru osvrnuti na to kako sadašnja kriza utječe na pravo na sigurnost hrane i prehrambene sigurnosti s gledišta proizvođača i potrošača, a zatim će istražiti kako postojeća ekonomija društvene solidarnosti (DSE) može pružiti važan dio odgovora.

Iza ZMAG-a je dugogodišnji rad na održivim i solidarnim politikama hrane, a jedan od projekata koje ZMAG trenutno provodi je Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. U svom fokusu ima upravo dobru ekonomiju koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici; koja stvara obilje prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih; koja prihvaća odgovornost, a njeguje solidarnost; koja pravedno koristi i dijeli resurse; koja poštuje održivost, a dotiče se i teme prehrambenog suvereniteta i lokalizacije sustava prehrane, s ciljem razvijanja pravednijih ekonomskih odnosa u lokalnoj zajednici.

Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Webinar će početi u 18:00 sati (CET), a održat će se na engleskom jeziku. Govornici su: Qiana Mickie, Just Food (Sjeverna Amerika); Judith Hitchman, Urgenci International i RIPESS, dok će poseban gost biti Marcus Hill, RIPESS US Sen (Sjeverna Amerika).

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva (APRES-GE) te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.