Ne propustite webinar na temu Suverenitet hrane i pravo na hranu

30 Tra 2020 18:00 - 20:00

Aktualna tema suvereniteta hrane i prava na hranu u fokusu je nadolazećeg webinara u organizaciji RIPESS mreže.

RIPESS – Europska mreža inicijativa društvene i solidarne ekonomije, čiji je član i ZMAG, poziva vas da u četvrtak, 30. travnja 2020.,  sudjelujete u webinaru na temu Suverenitet hrane i pravo na hranu, iznimno aktualnu zbog svjetske situacije uzrokovane virusom COVID19.

Govornici će se na webinaru osvrnuti na to kako sadašnja kriza utječe na pravo na sigurnost hrane i prehrambene sigurnosti s gledišta proizvođača i potrošača, a zatim će istražiti kako postojeća ekonomija društvene solidarnosti (DSE) može pružiti važan dio odgovora.

Iza ZMAG-a je dugogodišnji rad na održivim i solidarnim politikama hrane, a jedan od projekata koje ZMAG trenutno provodi je Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. U svom fokusu ima upravo dobru ekonomiju koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici; koja stvara obilje prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih; koja prihvaća odgovornost, a njeguje solidarnost; koja pravedno koristi i dijeli resurse; koja poštuje održivost, a dotiče se i teme prehrambenog suvereniteta i lokalizacije sustava prehrane, s ciljem razvijanja pravednijih ekonomskih odnosa u lokalnoj zajednici.

Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Webinar će početi u 18:00 sati (CET), a održat će se na engleskom jeziku. Govornici su: Qiana Mickie, Just Food (Sjeverna Amerika); Judith Hitchman, Urgenci International i RIPESS, dok će poseban gost biti Marcus Hill, RIPESS US Sen (Sjeverna Amerika).

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva (APRES-GE) te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.