Ne propustite Dan dobre ekonomije u gradu Ludbregu

19 Ožu 2021 10:00 - 23:00

U okviru Dana dobre ekonomije u Ludbregu bit će predstavljen projekt Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, njegove aktivnosti i ciljevi, rezultati istraživanja o kvaliteti života u Ludbregu te razvijeni lokalni model dobre prakse.

Dan dobre ekonomije u gradu Ludbregu održat će se 19. ožujka 2021. u Dvorcu Batthyany (Trg Svetog Trojstva 15), od 10 do 11 sati, u sklopu projekta Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju i Dana grada Ludbrega.

Početkom 2020. godine ZMAG je proveo znanstveno istraživanje o stavovima stanovnika Ludbrega o kvaliteti života u njihovim gradovima, o njihovu doživljaju grada, radu lokalne samouprave, o tome što ih veseli i čini ponosnima, o pozitivnim stvarima koje ih okružuju ili pak izazovima i nedostacima koje smatraju da treba unaprijediti. Na osnovi rezultata istraživanja i razgovora s fokus grupama te s ciljem kreiranja DSE modela dobre prakse, dizajniran je trening-program koji je sudionicima pružio znanja i alate kako bi vlastitim djelovanjem mogli doprinijeti kvaliteti života sredine u kojoj žive. Na Danu dobre ekonomije bit će predstavljen projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, njegove aktivnosti i ciljevi, Studija o kvaliteti života u Ludbregu te rezultati trening-programa društvene i solidarne ekonomije na kojem su sudionici razvili svoj model solidarnog kratkog lanca opskrbe.

ZMAG-ov projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju strategija, planova i projekata u lokalnim zajednicama.

Društvena i solidarna ekonomija (DSE) uključuje širok raspon praksi koje obuhvaćaju ekonomske, društvene, okolišne, političke i komunikacijske dimenzije. DSE je rastući pokret koji želi pokrenuti transformativne promjene kako bi se povećao ukupni društveni razvoj i kvaliteta života ljudi, a predvode ga aktivni građani koji žele sistemske promjene i izgradnju društva koje služi ljudima i planetu. DSE je pokret ukorijenjen u lokalnim inicijativama koje su sve više globalno umrežene i djeluju u širokom političkom okviru koji se temelji na solidarnosti, jednakosti, ljudskim pravima, zajedništvu i suradnji.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju financiran je kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.