Dobra ekonomija ide globalno – počinje WSFTE

Pridružite nam se na online događaju godine za dobru ekonomiju – World Social Forum on Transformative Economies (WSFTE) koji se održava od 25. lipnja do 1. srpnja.

Covid-19 pandemija spriječila je održavanje međunarodnog foruma World Social Forum of Transformative Economies (WSFTE) uživo, ali ne i virtualno. Nastanak i utjecaj korona virusa poručuju da su ekonomije koje tranformiraju postojeće stanje prema većoj razini pravednosti, solidarnosti i održivosti potrebnije nego ikad. U tjedan dana virtualnih rasprava i sastanaka, od 25. lipnja do 1. srpnja 2020., održava se 120 događaja za koje je registrirano oko 1500 sudionika i sudionica iz cijelog svijeta. Predstavnici ZMAG-a, članice Europske mreže za solidarnu ekonomiju – RIPESS, sudjeluju na tri događanja kao predavači i/ili moderatori te na još pet događanjakao sudionici.

S ciljem doprinošenja sustvaranju Pakta o transformativnim ekonomijama i zajedničkom programu, na Forumu se raspravlja o četiri dimenzije transformiranja ekonomije: Odnosi i tokovi moći (na institucionalnoj, političkoj i organizacijskoj razini), Znanje (kultura, imaginarno i obrazovanje), Ekonomija i financije (produktivni i reproduktivni, materijalni tokovi i oblici razmjene) te Odnosi s prirodom i ekosustavima (uključujući socijalnu dimenziju, poput klimatske pravde).

Transformativnim ekonomijama ZMAG se aktivno bavi kroz projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE) i Erasmus+ program EmploySSE. Ovim projektima ZMAG promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj i nastavlja primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama te know-how društvene i solidarne ekonomije.

U okviru Partnerstva za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE) ZMAG kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici te koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. EmploySSE s druge strane educira učitelje, trenere i sve one koji se bave strukovnim obrazovanjem o potencijalima društvene i solidarne ekonomije za uključivanje u njihova predavanja i kurikulume.

Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva (APRES-GE) te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.