Konferencija Naša dobra hrana

-

Konferencija Naša dobra hrana predstavlja pozitivna i konkretna rješenja u sektoru hrane te ih povezuje s ekonomijom, ljudskim pravima, klimatskom pravdom i socijalnim temama. Naša dobra hrana promovira prehrambeni suverenitet kao koncept pravednih javnih politika u proizvodnji hrane i agroekologiju kao održivu praksu u proizvodnji hrane. Konferencija Naša dobra hrana je postala novo središnje mjesto za okupljanje i razmjenu najboljih praksi u održivom i pravednom prehrambenom sektoru. Kroz raznolika predavanja i praktične radionice cilj joj je pružiti prostor za komunikaciju i suradnju, obrazovanje o prehrambenom suverenitetu i zagovaranje agroekologije.