Dobra Ekonomija

Razvijamo ekonomiju koja je pravedna, solidarna i odgovorna

Dobra ekonomija je ona ekonomija koja je dobra. To je ekonomija koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici, stvara obilje prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih, prihvaća odgovornost, a njeguje solidarnost, pravedno koristi i dijeli resurse te poštuje održivost ekosustava.

ZMAG razvija dobru ekonomiju u skladu s permakulturnom etikom, principima i dizajnom, s ciljem povećanja kvalitete i količine resursa u ekonomiji oko nas. Korištenje tih resursa u ekonomiji potrebno je na pravedan i solidaran način omogućiti svima, posebno onima koji su sudjelovali u njihovom stvaranju te u postupke odlučivanja uključiti sve one kojih se takva odluka tiče poštujući najviše demokratske participativnog odlučivanja. U ekonomiji to su primjerice zaposlenici, korisnici, lokalna zajednica, zainteresirana javnost…

Dobra ekonomija teži prezentirati svoj dobar utjecaj na društvo i vrijednost da profit nije sebi svrha. Pritom se ne vodimo samo mjerenju tog utjecaja u financijskom smislu niti smatramo da se sva vrijednost nečijeg rada ili ekonomske aktivnosti može i smije izražavati samo u novcu, već koristimo alate koji na ovu potrebu gledaju holistički i permakulturno. ZMAG u Hrvatskoj zajedno s partnerima iz Zadruge za etično financiranje promovira, zagovara i koristi mjerenje društvenog utjecaja uz pomoć Matrice 5.0 koja se razvija kroz rad Ekonomije za opće dobro.

U području dobre ekonomije ZMAG provodi razne edukativne i promotivne aktivnosti, među ostalim organizira predavanja o dobroj ekonomiji i Konferenciju o dobroj ekonomiji, provodi projekte Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju i EmploySSE, a ideje dobre ekonomije zagovara i kroz praksu projektima Zadruga za dobru ekonomiju i Hrana za dobro – Kratki lanci opskrbe te mjerenjem društvenog utjecaja preko Matrice 5.0 Ekonomije za opće dobro.

ZMAG je članica Europske mreže za solidarnu ekonomiju RIPESS EU (Solidarity Economy Europe Network) gdje djelujemo i kao članovi Koordinacijskog odbora. RIPESS je naša prirodna mreža jer se u toj mreži ekonomija gleda kao na dio društva i okoliša, kao nešto što također treba pomoći transformativnim praksama stvaranja pravednijeg i održivijeg društva.

 

 

Projekti vezani uz ovu temu

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dvaju hrvatskih gradova, Ludbrega i Pregrade. Projekt doprinosi ostvarenju sedamnaest UN-ovih Ciljeva održivog razvoja te, kroz podršku i transfer znanja švicarskog partnera, aktivno promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj.

Pročitaj više >

Projekt eECONOMIJA ima za cilj na tržištu ponuditi uslugu mjerenja i praćenja društvenog utjecaja putem postojeće metodologije Economy for the Common Good. Kroz projekt će se ojačati kapaciteti zaposlenika zadruge i ZMAG-a, ali i drugih korisnika za usluge mjerenja i praćenja društvenog utjecaja.

Pročitaj više >

Erasmus+ program EmploySSE educira učitelje i trenere koji se bave strukovnim obrazovanjem o potencijalima društvene i solidarne ekonomije za uključivanje u njihova predavanja i kurikulume. Projekt ima za cilj integrirati koncept, metodologiju i sadržaj društvene i solidarne ekonomije u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Pročitaj više >

Zadruga za dobru ekonomiju je osnovana 2014. godine na inicijativu udruge Zelena mreža aktivističkih grupa kao rezultat dugogodišnjeg rada na održivim i solidarnim politikama hrane. Glavni program Zadruge za dobru ekonomiju je model Hrana za dobro koji slijedi princip solidarnog kratkog lanca između proizvođača i potrošača.

Pročitaj više >

Model Hrana za dobro slijedi princip solidarnog kratkog lanca između proizvođača i potrošača koji doprinosi opstanku malih obiteljskih ekoloških gospodarstva, promiče održivi životni stil i olakšava pristup zdravoj hrani.

Pročitaj više >

Publikacije vezane uz ovu temu

Studija – rezultati istraživanja solidarnih kratkih lanaca opskrbe u Hrvatskoj

31-12-2021

Studija donosi rezultat istraživanja solidarnih kratkih lanaca opskrbe u Hrvatskoj. Radi se o prvom takvom istraživanju na razini cijele zemlje i na razini svih inicijativa i grupa u Hrvatskoj. 

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Studija Naša zelena budućnost

31-12-2021

Zajedno s partnerima iz udruge Slap stvorili smo dokument koji predstavlja stanje zelene ekonomije u zemljama regije.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Edukacijski modul 1 - Društvena i solidarna ekonomija (DSE) za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

26-07-2021

Modul 1: Uvod u DSE i društveno poduzetništvo: definicije, vrijednosti i načela

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Edukacijski modul 2 - Društvena i solidarna ekonomija (DSE) za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

26-07-2021

Modul 2: Demokratsko upravljanje i horizontalno ustrojstvo u DSE inicijativama i za njih

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Edukacijski modul 3 - Društvena i solidarna ekonomija (DSE) za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

26-07-2021

Modul 3: Dizajn proizvoda/usluga unutar operativnog okvira DSE-a

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Edukacijski modul 4 - Društvena i solidarna ekonomija (DSE) za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

26-07-2021

Modul 4: Ekonomija razmjera: lokalni razvoj, gospodarski tokovi i umrežavanje

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Policy Brief for introducing SSE in the VET system

30-12-2021

Policy Brief treći je službeni rezultat projekta EmploySEE koji nastoji izraditi nacrt sadržaja i metodološki pristup ekonomiji socijalne solidarnosti (SSE) te ih uklopiti u okvire strukovnog i obrazovnog osposobljavanja (VET).

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Priručnik za gradove – razvoj društvene i solidarne ekonomije kroz javne politike

18-05-2021

Priručnik za gradove objavljen je u sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE)

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Letak Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju

19-05-2021

Letak o projektu Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju koji promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Studija o kvaliteti života u gradovima Ludbregu i Pregradi

30-10-2020

Studija o stavovima stanovnika Ludbrega i Pregrade o kvaliteti života u njihovim gradovima, doživljaju grada i radu lokalne samouprave.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

The VET Trainers Guide

10-11-2020

Vodič za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na temu društvene i solidarne ekonomije.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Dobra ekonomija - Zeleni alati

22-07-2020

Kritika trenutnog ekonomskog sustava koji prelazi granice održivosti te rješenja temeljena na principima i vrijednostima dobre ekonomije.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Grupe solidarne razmjene

30-07-2020

Brošura o grupama solidarne razmjene - novom obliku ekonomije u kojem kupci kupuju hranu direktno od proizvođača, potičući na taj način lokalnu ekonomiju.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Dobra ekonomija u dobrim pričama 4 (2017.)

30-07-2020

Izvještaj sadrži 9 primjera dobre prakse iz Hrvatske te opisuje Dobru ekonomiju kao platformu i alat za primjenu održivog razvoja.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Dobra ekonomija u dobrim pričama 3 (2016.)

30-07-2020

Izvještaj sadrži 11 primjera dobre prakse iz Hrvatske te opisuje Dobru ekonomiju kao platformu i alat za primjenu održivog razvoja.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Dobra ekonomija u dobrim pričama 2 (2015.)

30-07-2020

Izvještaj sadrži 13 primjera dobre prakse iz Hrvatske te opisuje Dobru ekonomiju kao platformu i alat za primjenu održivog razvoja.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Dobra ekonomija u dobrim pričama 1 (2014.)

30-07-2020

Izvještaj sadrži 12 primjera dobre prakse iz Hrvatske te opisuje Dobru ekonomiju kao platformu i alat za primjenu održivog razvoja.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Održiva potrošnja i zdrava prehrana

30-07-2020

Porijeklo hrane te kako naš svakodnevni izbor kroz kupovinu utječe na zdravlje planete i nas samih.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Fine niti lokalnih razvoja (br. 2)

30-07-2020

Časopis o prehrambenom suverenitetu.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument

Fine niti lokalnih razvoja (br. 1)

30-07-2020

Časopis o prehrambenom suverenitetu.

Preuzmi dokument Preuzmi dokument