5. konferencija o DOBROJ EKONOMIJI

petak, 15.06.2018., u 10:00h, kino Tuškanac, Zagreb

Nakon nešto više od godine dana ponovno nas okuplja dobra ekonomija! Ovaj put smo u novom prostoru, u kinu Tuškanac, ali i s dodatnim sadržajem: održavanjem 7. Glavne skupštine Europske mreže solidarne ekonomije - RIPESS čija smo članica preko Platforme za dobru ekonomiju. Bit će to jedinstvena prilika da se upoznate s najboljim primjerima dobre ekonomije iz Europe.  Na Skupštinu iz različitih zemalja stiže 50-ak aktivista i aktivistkinja, predstavnika organizacija i mreža koje provode i promoviraju dobru ekonomiju pa iskoristite mogućnost da  dogovorite suradnju s njima!

Dođite da zajedno učimo i pričamo o društvenoj i solidarnoj ekonomiji, radničkim zadrugama, gradovima i regijama koje podržavaju dobru ekonomiju i stvaraju održive ekosustave za razvoj sektora, mjerenju utjecaja na društvo i lokalnu zajednicu kako rade u Ekonomiji za opće dobro, razvoju solidarnih i odgovornih sustava između proizvođača i kupaca u području hrane, stanju ekonomske demokracije u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi,  lokalnim i regionalnim valutama i alternativnom novcu te inspirativnim pričama pomaganja i osnaživanja isključenih i obespravljenih poput imigranata, nezaposlenih i osoba s invaliditetom.

Petak, 15.06.2018. @Kino Tuškanac (Tuškanac 1, Zagreb)

9:00 – 9:30 REGISTRACIJA GOSTIJU I SUDIONIKA

9:30 OTVORENJE I POZDRAVNI GOVOR

Jason Nardi [glavni predstavnik mreže Info RIPESS – Europska mreža solidarne ekonomije]

10:00 GLAVNO PREDAVANJE | Demokracija na radnom mjestu: mogu li radnici biti išta osim samo radnici?

Bob Cannell [Cooperative Business Consultants, jedan od osnivača radničke zadruge SUMA, Velika Britanija]

11:00 – 12:10 TEMATSKA RASPRAVA 1 | Stvaramo ekosustave podrške društvenoj i solidarnoj ekonomiji

PANELISTI

Dounia Besson [zamjenica gradonačelnika Lyona, vodi ured za Društvenu ekonomiju, Solidarnost i Održivi razvoj, potpredsjednica Francuske mreže gradova i regija koje podupiru solidarnu ekonomiju - RTES]

Pascal Duforestel [izabrani predstavnik za društvenu i solidarnu ekonomiju u francuskoj regiji Nouvelle-Aquitaine, član odbora RTES mreže]

Xavier Artigas [Mreža za solidarnu ekonomiju Katalonije]

Danijel Šaško [zamjenik gradonačelnika, grad Križevci]

12:10 – 12:30 PAUZA

12:30 – 13:30 TEMATSKA RASPRAVA 2 | Naša dobra hrana u solidarnoj ekonomiji

PANELISTI

Judith Hitchman [predsjednica Urgenci – međunarodna mreža za solidarna partnerstva proizvođača hrane i građana preko Community Supported Agriculture]

Maria Britzolaki [DOCK - Zona društvene i solidarne ekonomije, kampanja Fruits of Solidarity, Grčka]

Luca Asperius [Forum solidarne ekonomije u Njemačkoj]

Katarina Milenković [AMA Centar i Baštalište, Beograd]

Ivona Baru [prehrambena zadruga Good Earth, Makedonija]

Zoran Grozdanov [Mreža hrane, Rijeka]

13:30 – 14:15 RUČAK

14:15 – 15:15 GLAVNO PREDAVANJE | Kako mjeriti naš utjecaj na opću dobrobit?

Nils Witke [konzultant, glavni revizor i međunorodno priznati trener Economy for Common Good (ECG)]

15:15 – 15:30 PAUZA

15:30 – 16:30 TEMETSKA RASPRAVA 3 | Ekonomska demokracija u Istočnoj Europi

PANELISTI

Olga Polyakova [Trava Education, Sankt Petersburg]

Marketa Vinkelhoferova [Ekumenska akademija u Pragu]

Monika Onyszkiewicz [Obrazovanje djece i mladih u EkoCentrum  Wrocław]

Marina Ivandić [BRID, Zagreb]

16:30 – 17:30 Naše dobre priče

PANELISTI

Janko Gredelj [Isusovačka služba za izbjeglice]

Marko Vuković [Slobodna domena - Zadruga za otvoreni kod i dizajn]

Đurđa Grozaj [udruga Kamensko]

17:30 – 17:45 PAUZA

17:45 – 18:45 Komplementarne i lokalne valute

PANELISTI

Jean Rossiaud [lokalna valuta Léman, Ženeva]

Goran Jeras [upravitelj Zadruga za etično financiranje]

RADNI JEZICI KONFERENCIJE SU ENGLESKI, FRANCUSKI I HRVATSKI. OSIGURAN JE SIMULTANI PRIJEVOD.

Tijekom trajanja konferencije draga bića i partneri iz Malog placa organiziraju sajam hrane s izvora te će sudionici i sudionice konferencije moći podržati male proizvođače lokalne hrane.

Ulaznice za konferenciju možete nabaviti preko sustava Entrio - u slobodnoj prodaji na Entrio prodajnim mjestima, ili putem interneta).

Jednodnevna ulaznica iznosi 70,00kn.

Ulaznice neće biti moguće kupiti na ulazu Kina Tuškanac!

Skupština mreže RIPESS se održava 16. i 17. 06. u dvorištu i prostorima Gimnazije Tituša Brezovačkog Zagreb, Habdelićeva 1. Prvi dio skupštine u subotu 16. 06. bit će otvoren za javnost pa vas pozivamo na upoznavanje s članicama mreže i temama o kojima će govoriti.

U SKLOPU 5. KONFERENCIJE O DOBROJ EKONOMIJE DOGAĐAJU SE I SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI ZA "ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE"

 

Nils Witke će održati trening/radionicu Economy for Common Good mjerenje društvenog učinka kroz njihovu Matricu 5.0 u suradnji sa Zadrugom za etičnom financiranje.

[točno vrijeme i mjesto događanja ćemo objaviti uskoro]

 

Bob Cannell će održati predavanje Zadruge i radnički sindikati – kako ih povezati u suradnji s Centrom za razvoj radničke participacije

[točno vrijeme i mjesto događanja ćemo objaviti uskoro]

 

U suradnji s partnerima Udrugom gradova, a uz podršku Francuskog veleposlanstva u Zagrebu, organiziramo zaseban sastanak razmjene iskustva i ideja za suradnju između predstavnika Francuske mreže gradove i regija koje podupiru solidarnu ekonomiju i predstavnika gradova iz Hrvatske.

[točno vrijeme i mjesto događanja ćemo objaviti uskoro]

Dobra ekonomija i ove godine donosi autentične i inspirativne priče onih koji mijenjaju ovaj svijet na bolje,

onih koji zaista žive to što pričaju, onih koji su na terenu i koji djeluju.

5th conference on GOOD ECONOMY

5th Good Economy Conference brings more than ever inspiring stories and interesting guests from all over Europe that will participated in the official Program.

After more than one year good economy brings us all together again! This time in new venue, cinema Tuškanac, but with additional program – 7th General Assembly of RIPESS – Solidarity Economy Europe, our network through Platform for Good Economy. That will be a unique opportunity for all of us to meet with the best good and solidarity economy stories from all over Europe. On Good Economy Conference and RIPESS GA there will up to 50 activists, members of networks and organisations that are advocating, promoting and practicing good and solidarity economy across Europe. This is a good place to make contact and cooperation with them.

Join us that day to learn together, to talk and debate about social and solidarity economy, workers cooperatives, cities and regions that supports good economy and create sustainable ecosystem for sector development, measuring impact on society and local community from Economy for Common Good Matrix 5.0, solidarity and responsible systems between eco-food producers and citizens through different models of Community Supported Agriculture, state of economic democracy in East and Southeast Europe, local and regional currencies and encouraging examples about inclusion of excluded and marginalised citizens such as immigrants, unemployed and people with disabilities.

Friday, 15.06.2018. @Kino Tuškanac (Tuškanac 1, Zagreb)

9:00 – 9:30 REGISTRATION

9:30 WELCOMING WORDS

Jason Nardi [general delegate of Info RIPESS – Solidarity Economy Europe network]

10:00 SEIZE THE DAY LECTURE | Workers owned and controlled businesses: A planetary story

Bob Cannell [Cooperative Business Consultants, founder of SUMA workers cooperative, UK]

11:00 – 12:10 THEMATIC SESSION 1 | Setting up supportive ecosystem for SSE

PANELISTS

Dounia Besson [Deputy Mayor of Lyon, responsible for Social Economy, Solidarity and Sustainable Development, vice-president of RTES – network of local authorities for support public policies on SSE in France]

Pascal Duforestel [elected regional delegate of SSE of the Nouvelle-Aquitaine Region,  member of the Board of RTES]

Xavier Artigas [Solidarity Economy Network Catalunya]

Danijel Šaško [deputy major, city Križevci]

12:10 – 12:30 BREAK

12:30 – 13:30 THEMATIC SESSION 2 | Our Good Food in Solidarity Economy

PANELISTS

Judith Hitchman [president of Urgenci – international network for Community Supported Agriculture]

Maria Britzolaki [DOCK – Social and solidarity economy Zone, Greece]

Luca Asperius [Solidarity Economy Forum in Germany]

Katarina Milenković [AMA Centar and Baštalište – community garden, Belgrade]

Ivona Baru [food cooperative Good Earth, Macedonia]

Zoran Grozdanov [Food Network, Rijeka]

13:30 – 14:15 LUNCH

14:15 – 15:15 MAIN LECTURE | Measuring our common good way

Nils Witke [Consultant, Lead Auditor and international Consultant-Trainer of the Economy for the common good (ECG)]

15:15 – 15:30 BREAK

15:30 – 16:30 THEMATIC SESSION 3 | Economic Democracy in (South)East Europe

PANELISTS

Olga Polyakova [Trava Education, Sankt Petersburg - Russia]

Marketa Vinkelhoferova [Ekumenik Academy of Prague, coordinator EU project SUSY – Sustainable and Solidarity Economy]

Monika Onyszkiewicz [education of kids and youth in EkoCentrum Wrocław]

Marina Ivandić [Base for Workers Initiatives and Democratization, Zagreb]

16:30 – 17:30 Our good stories

PANELISTS

Janko Gredelj [Jesuit Refugee Service Croatia]

Marko Vuković [Free domain - Cooperative for Open Code and design]

Đurđa Grozaj [Kamensko women workers association]

17:30 – 17:45 BREAK

17:45 – 18:45 Complementary and local currencies

PANELISTS

Jean Rossiaud [local currency Léman, Geneva]

Goran Jeras [president Cooperative for Ethical Financing]

During Good Economy Conference, dear people and partners from Little Market will set up food fair „direct from the source“ which will be an opportunity to meet many of them and to support local food producers.

Tickets for Conference can be obtained through Entrio system.

One day ticket is 70,00kn.

RIPESS General Assembly will be held on 16./17. 06. u in high school Gimnasium Tituša Brezovačkog Zagreb, Habdelićeva 1, Zagreb. First part of GA will be open for our partners and by that good chance to participate in it and to meet RIPESS's members.

WITHIN 5th GOOD ECONOMY CONFERENCE FOR THE ONES THAT WANT TO LEARN MORE WE WILL ORGANISE THEESE EVENTS

 

Nils Witke with training/workshop about measuring social impact and use of Economy for Common Good Balance Sheet organised together with Cooperative for Ethical Financing.

[Exact place and time will be announced soon]

 

Bob Cannell with lecture Cooperatives and workers union in cooperation with Centre for Development of Workers Participation (CDWP)

[Exact place and time will be announced soon]

In cooperation with Cities Association from Croatia and with support from France Embassy in Zagreb we are organising a meeting between representatives of RTES network and representatives from cities authorities from Croatia so that they can share experiences, know-how and hopefully make a step for further cooperation and joint project for social and solidarity economy public policies.

[Exact place and time will be announced soon]

Good Economy is bringing again inspirational stories that are making our world better place to live, Good Economy is brining again the ones that are not waiting, that walk what they talk, the ones that are on the ground and doing real things.

ZMAG
Zelena mreža aktivističkih grupa
Edukacija i savjetovanje
Financijski podržavaju

Vukomerić 23/3
10418 Dubranec

OIB: 27906908289
IBAN: HR5324020061100095765

(radnim danom od 9 - 13h)

Mateja Medić

01/6267-223, 095/573-4658

ured@zmag.hr

 

info@zmag.hr

ZMAG je Centar znanja za društveni razvoj u području održivog življenja i razvoja  permakulture u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Pratite nas
facebook-circular-logo-01.png